Piibel.NET
Otsing Ps 99; 2Ms 31:1-11; 1Pt 5:1-5
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 31 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Vaata, ma olen nimepidi kutsunud Betsaleeli, Huuri poja Uuri poja Juuda suguharust.
Ma olen tema täitnud Jumala Vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega,
et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest,
uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugu tööd.
Ja mina, vaata, olen andnud temale abiks Oholiabi, Ahisamaki poja Daani suguharust. Ja ma olen andnud kõigi arukate südamesse oskuse teha kõike, mida ma sind olen käskinud:
kogudusetelgi, tunnistuslaeka ja lepituskaane, mis on selle peal, ja kõik telgi riistad,
laua ja selle riistad, puhtast kullast lambijala ja kõik selle riistad, suitsutusaltari,
põletusohvri altari ja kõik selle riistad, pesemisnõu ja selle jala,
kootud riided, preester Aaroni pühad riided ja ta poegade preestriameti riided,
võideõli ja healõhnalised suitsutusrohud pühamu jaoks. Nad tehku kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud!”
Psalm 99 Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa!
Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste.
Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
Ja kuninga võimsus on, et ta armastab õiglast kohut. Sina oled kinnitanud õiguskorra, sina oled seadnud õigluse ja õiguse Jaakobisse.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette: tema on püha!
Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.
Pilvesambast ta rääkis nendega. Nad hoidsid tema tunnistusi ja määrusi, mis ta neile oli andnud.
Sina, Issand, meie Jumal, vastasid neile; sina olid neile Jumalaks, kes annab andeks, ja maksab neile kätte nende tegude eest.
Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema püha mäe ette! Sest püha on Issand, meie Jumal!
1. Peetruse 5 Vanemaid + Vanemate all mõeldakse koguduse juhte.   teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel:
hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult,
mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks.
Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja.
Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.