Piibel.NET
Otsing Ps 89:2-5, 16-19; Jr 25:8-14; Gl 5:7-12
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 89 Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve.
Sest ma ütlen: Igaveseks sa ehitasid helduse, taevastesse sa rajasid oma ustavuse.
„Ma olen teinud lepingu oma valituga, ma olen oma sulasele Taavetile vandunud:
Ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje põlvest põlve.” Sela.
Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist; nad käivad sinu palge valguses, Issand.
Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev, ja sinu õigluses nad ülendatakse.
Sest sina oled nende tugevuse ilu, ja sinu hea meele pärast tõstetakse meie sarv kõrgele.
Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.
Jeremija 25 Seepärast ütleb vägede Issand nõnda: Kuna te ei võtnud kuulda mu sõnu,
vaata, siis ma toon kõik põhjamaa suguvõsad, ütleb Issand, ja läkitan käsu Paabeli kuningale Nebukadnetsarile, oma sulasele, ja toon nemad selle maa ja ta elanike vastu, ja kõigi nende ümberkaudsete rahvaste vastu. Ja ma hävitan nad ning teen nad jubeduseks ja pilkealuseks ning igavesteks varemeteks.
Ja ma kaotan nende keskelt lustihääle ja rõõmuhääle, peigmehe hääle ja pruudi hääle, käsikivi mürina ja lambivalguse.
Kogu see maa muutub varemeiks, õudseks, ja need rahvad orjavad Paabeli kuningat seitsekümmend aastat.
Aga kui seitsekümmend aastat täis saab, siis ma nuhtlen Paabeli kuningat ja seda rahvast, ütleb Issand, nende süüteo pärast, ja kaldealaste maad, tehes selle igavesti lagedaks.
Ma lasen täide minna kõik oma sõnad, mis ma olen rääkinud selle maa kohta, kõik, mis on kirjutatud sellesse raamatusse, kõik, mis Jeremija on prohvetlikult kuulutanud kõigi rahvaste kohta.
Sest ka nemad peavad orjama paljusid rahvaid ja suuri kuningaid, ja ma tasun neile nende tegude ja kätetöö järgi!
Galaatia 5 Te jooksite hästi. Kes on teid takistanud tõele kuulekad olemast?
See veenmine ei tule sellelt, kes teid kutsub.
„Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.”
Mina olen Issandas veendunud teie suhtes, et te ei hakka mõtlema midagi muud. Aga kes teid segadusse viib, peab kandma karistust, olgu ta kes tahes!
Ent mina, vennad, kui ma tõesti veel kuulutan ümberlõikamist, miks mind siis veel taga kiusatakse? Siis oleks ju kiusatus risti pärast kõrvaldatud.
Oh, kui teie ässitajad laseksid end hoopis ära lõigata!