Piibel.NET
Otsing Ps 86; 1Sm 15:10-31; Ap 5:1-11
(50 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 86 Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge!
Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.
Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält!
Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.
Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul.
Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele.
Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.
Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime!
Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti.
Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surmavalla sügavusest.
Jumal! Ülbed on tõusnud mu vastu, ja vägivaldsete jõuk püüab mu hinge; kuid sind nad ei pane tähele.
Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.
Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; anna oma sulasele oma ramm ja aita oma teenija poega!
Tee mulle tunnustäht mu heaks, et mu vihkajad näeksid ja häbeneksid, et sina, Issand, oled aidanud ja mind trööstinud!
Apostlite 5 Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiiraga müünud omandi
ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud, ja osa ta tõi ja pani apostlite jalgade ette.
Siis ütles Peetrus: „Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast?
Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu meelevallas? Mispärast sa oled selle ette võtnud oma südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale.”
Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid.
Noormehed aga tõusid ja mässisid ta linasse, kandsid välja ja matsid maha.
Umbes kolme tunni pärast juhtus, et tema naine tuli sisse ega teadnud, mis oli sündinud.
Peetrus küsis temalt: „Ütle mulle, kas te müüsite maatüki sellise hinnaga?” Tema ütles: „Jah, selle hinnaga.”
Peetrus ütles nüüd talle: „Mispärast te olete ühte nõusse heitnud, et Issanda Vaimu kiusata? Ennäe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi.”
Otsekohe kukkus naine tema jalge ette ja heitis hinge. Ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale.
Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid.