Piibel.NET
Otsing Ps 68:25-36;Õp 10:18-21,31-32 või Srk 22:27-23:2;Lk 8:1-3
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 68 Su pidurongi nähakse, oh Jumal, su pidurongi pühamus, mu Jumal ja mu kuningas!
Ees käivad lauljad, taga keelpillimängijad, keskel trummilööjad neitsid.
Rahvakogudes tänage Jumalat, tänage Issandat, teie, kes olete Iisraeli allikalt!
Seal on Benjamin, noorim, nende juhataja, Juuda peamehed oma hulkadega, Sebuloni peamehed, Naftali peamehed.
Sinu Jumal seadis sulle võimuse. Kinnita, Jumal, mis sa meie heaks oled teinud!
Sinu Jeruusalemma templi pärast toogu kuningad sulle ande!
Taltsuta elajas pilliroos, härgade kari rahvaste vasikate seas, + Loomade all mõeldakse Egiptust ja teisi vaenulikke rahvaid või nende valitsejaid.   need, kes alistuvad hõbetükkide pärast! Jumal pillutab rahvad, kes igatsevad lahinguid.
Suured isandad tulevad Egiptusest, Etioopia sirutab rutuga oma käed Jumala poole.
Teie, ilmamaa kuningriigid, laulge Jumalale, mängige Issandale kiitust, sela,
temale, kes sõidab taevaste taevas, mis on muistsest ajast! Ennäe, tema annab kuulda oma häält, võimsat häält.
Andke Jumalale võimus! Tema kõrgus on Iisraeli üle ja tema võimus pilvedes.
Kardetav oled sina, Jumal, oma pühast paigast, Iisraeli Jumal; tema, kes annab võimu ja tugevust rahvale. Tänu olgu Jumalale!
Õpetussõnad 10 Kes peab salaviha, selle huuled on valelikud, ja kes ajab laimujuttu, on alp.
Kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastumine, aga kes talitseb oma huuli, on mõistlik.
Õiglase keel on valitud hõbe, õelate süda on vähe väärt.
Õiglase huuled kosutavad paljusid, aga rumalad surevad arunappuse pärast.
Õiglase suu edendab tarkust, aga valelik keel hävitatakse.
Õiglase huuled teavad, mis on meelepärane, aga õelate suu on pöörane.
Luuka 8 Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist olid temaga
ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse kurja vaimu oli välja läinud,
ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga.
Siiraki 22 Kes paneks minu suu ette valvuri ja minu huultele kohase pitseri, et ma ei langeks ja minu keel mind ei hävitaks?
Siiraki 23 Issand, minu elu isa ja valitseja! Ära jäta mind nende nõu võimusesse, ära lase mind nende läbi langeda!
Kes annaks vitsu minu mõtlemisele ja tarkuse karistust minu südamele, et need ei säästaks minu väärsamme ega jätaks karistamata nende patte,