Piibel.NET
Otsing Ps 64:2-11;4Ms 12:1-15;Mk 3:1-12
(37 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 12 Aga Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu Etioopia naise pärast, kelle ta oli võtnud; sest ta oli võtnud naiseks etiooplanna.
Ja nad ütlesid: „Kas Issand räägib ainult Moosese läbi? Eks ta räägi ka meie läbi?” Ja Issand kuulis seda.
Aga mees, Mooses, oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal.
Siis Issand ütles äkitselt Moosesele, Aaronile ja Mirjamile: „Minge teie kolmekesi välja kogudusetelgi juurde!” Ja need kolmekesi läksid.
Siis Issand astus alla pilvesambas, seisis telgi uksel ning kutsus Aaronit ja Mirjamit, ja mõlemad läksid.
Ja ta ütles: „Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie prohvet on Issanda oma, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos.
Nõnda aga ei ole mu sulase Moosesega: tema on ustav kogu mu kojas.
Temaga ma räägin suust suhu, ilmsi, mitte nägemuste ja mõistatuste läbi. Ja tema võib vaadata Issanda kuju. Mispärast te siis ei ole kartnud rääkida vastu mu sulasele Moosesele?”
Ja Issanda viha süttis põlema nende vastu ning ta läks ära.
Kui pilv oli lahkunud telgi pealt, ennäe, siis oli Mirjam pidalitõvest lumivalge. Aaron pöördus Mirjami poole, ja vaata, too oli pidalitõbine.
Siis Aaron ütles Moosesele: „Oh mu isand! Ära pane meie peale seda pattu, et me olime rumalad ja eksisime!
Ära lase teda jääda surnultsündinu sarnaseks, kellel juba emaihust tulles on pool ihu kõdunenud!”
Siis Mooses kisendas Issanda poole, öeldes: „Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!”
Ja Issand vastas Moosesele: „Kui ta isa oleks sülitanud temale näkku, kas ta ei oleks siis pidanud häbenema seitse päeva? Olgu ta seitsmeks päevaks suletud väljapoole leeri ja seejärel ta võetagu tagasi!”
Siis suleti Mirjam seitsmeks päevaks väljapoole leeri ja rahvas ei läinud teele enne, kui Mirjam oli tagasi võetud.
Psalm 64 Kuule, Jumal, mu häält, kui ma kaeblen, hoia mu elu vaenlase hirmu eest!
Pane mind varjule tigedate salanõu eest, nende möllu eest, kes teevad nurjatust,
kes oma keelt ihuvad nagu mõõka, sihivad kibedaid sõnu nagu nooli,
et salajas maha lasta laitmatu! Äkitselt nad lasevadki ta maha ega karda midagi.
Neid kinnitatakse kurjades kavatsustes, nad õhutavad üksteist salajasi võrke panema, nad ütlevad: „Kes meid näeb?”
Nemad mõtlevad jultunud tegudele: „Me oleme valmis, kava on hästi kavatsetud!” Sest sügav on mehe sisemus ning süda.
Kuid Jumal laseb nad maha, neid haavatakse äkilise noolega.
Ta paneb nad komistama nende keele pärast, kõik, kes neid näevad, vangutavad pead.
Ja kõik inimesed hakkavad kartma ja kuulutama Jumala tööd ning aru saama tema tegudest.
Õige rõõmustab Issandas ja otsib pelgupaika tema juures; ja kõik hõiskavad, kes on õiglased südamelt.