Piibel.NET
Otsing Ps 38:2-5,10,16-23;4Ms 20:1-13;Js 41:17-20
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 20 Ja Iisraeli lapsed, terve kogudus, tulid esimeses kuus Siini kõrbe ja rahvas asus Kaadesisse. Seal suri Mirjam ja ta maeti sinna.
Kogudusel aga ei olnud vett. Siis nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu.
Ja rahvas riidles Moosesega, nad rääkisid ning ütlesid nõnda: „Oleksime ometi meiegi hinge heitnud, siis kui meie vennad hinge heitsid Issanda ees!
Miks tõite Issanda koguduse, meid ja meie loomad, siia kõrbe surema?
Miks tõite meid ära Egiptusest, tuues meid siia pahasse paika? Ei ole see vilja ega viigimarja, viinapuu ega granaatõuna paik, ja joomiseks ei ole vett!”
Aga Mooses ja Aaron tulid rahvakogu eest kogudusetelgi ukse ette ja heitsid silmili maha. Siis ilmutas ennast neile Issanda auhiilgus.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron, ja öelge nende nähes kaljule, et see annaks vett! Sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loomi!”
Siis Mooses võttis Issanda eest kepi, nagu teda oli kästud.
Ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse kalju ette; ja ta ütles neile: „Kuulge nüüd, te vastupanijad! Kas peame tooma teile vee välja sestsamast kaljust?”
Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga kaks korda kaljut, ja palju vett tuli välja ning kogudus ja nende loomad said juua.
Aga Issand ütles Moosesele ja Aaronile: „Sellepärast et te ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees, ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan!”
See oli Meriba vesi + Nimi Meriba tähendab 'etteheide', 'riid'.  , kus Iisraeli lapsed riidlesid Issandaga ja tema näitas ennast neile pühana.
Psalm 38 Issand, ära nuhtle mind oma vihas ja ära karista mind oma vihaleegis!
Sest sinu nooled on alla tulnud mu sisse ja su käsi vajub mu peale.
Ei ole midagi tervet mu lihas sinu pahameele pärast; ei ole rahu mu kontides mu patu pärast.
Sest kõik mu pahateod ulatuvad üle mu pea; nagu raske koorem on need läinud rängemaks, kui ma suudan kanda.
Issand, kõik mu igatsus on sinu ees, ja mu ohkamine pole peidetud sinu eest.
Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad!
Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu!
Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees.
Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast.
Aga mu vaenlased elavad hästi, nad on vägevad, ja palju on neid, kes mind asjata vihkavad
ja kes head tasuvad kurjaga, kes on mu vastased, sellepärast et ma head taga nõuan.
Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel!