Piibel.NET
Otsing Ps 37:23-40; 1Sm 10:17-25; Hb 6:13-20
(35 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 10 Siis Saamuel hüüdis rahva kokku Issanda juurde Mispasse.
Ta ütles Iisraeli lastele: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina tõin Iisraeli Egiptusest ära ja päästsin teid egiptlaste käest ja kõigi kuningriikide käest, kes teid rõhusid.
Aga te olete nüüd ära põlanud oma Jumala, kes teid on päästnud kõigist teie õnnetustest ja ahastustest, ja olete temale öelnud: Pane meile kuningas! Astuge siis nüüd Issanda ette oma suguharude ja tuhandete kaupa!”
Ja Saamuel laskis kõik Iisraeli suguharud ette astuda, ja liisk langes Benjamini suguharule.
Siis laskis ta Benjamini suguharu suguvõsade kaupa ette astuda, ja liisk langes Matri suguvõsale; seejärel langes liisk Saulile, Kiisi pojale. Aga kui teda otsiti, siis teda ei leitud.
Siis nad küsisid veel kord Issandalt: „Kas mees veel siia tuleb?” Ja Issand vastas: „Vaata, ta on ennast peitnud varustuse sekka!”
Siis nad jooksid ja tõid ta sealt ära; ja kui ta seisis rahva keskel, siis oli ta peajagu pikem kui kõik muu rahvas.
Ja Saamuel ütles kogu rahvale: „Kas näete, kelle Issand on valinud? Sest tema sarnast ei ole kogu rahva seas.” Siis kogu rahvas hõiskas ja hüüdis: „Elagu kuningas!”
Ja Saamuel kõneles rahvale kuningriigi õigusest, kirjutas selle raamatusse ja pani Issanda ette. Siis laskis Saamuel kogu rahva ära minna, igaühe oma koju.
Psalm 37 Issanda käest on mehe sammud, ja ta kinnitab seda, kelle tee on tema meele järgi.
Kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Issand toetab ta kätt.
Ma olin noor ja olen vanaks saanud; aga ma pole näinud õiget hüljatuna ega tema lapsi leiba kerjavat.
Kogu päeva on ta armuline ja laenab välja ja ta järeltulev põlv on õnnistuseks.
Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti!
Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti; aga õelate seeme hävitatakse.
Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt.
Õige suu kõneleb tarkust ja tema keel räägib õigust;
tema Jumala Seadus on tema südames, tema sammud ei kõigu.
Õel varitseb õiget ja püüab teda tappa.
Issand ei jäta teda tema kätte ega lase teda hukka mõista, kui ta üle kohut mõistetakse.
Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa; ja sa näed, kuidas õelad hävitatakse!
Ma nägin vägivaldset õelat end laiutavat nagu juurest kasvav haljendav puu.
Aga ta kadus, ja vaata, teda polnud enam; ma otsisin teda, kuid teda ei olnud leida.
Hoia, mis laitmatu, ja vaata sellele, mis on õige, sest rahunõudjal mehel on tulevik!
Ent üleastujad kaotatakse täiesti ja õelate tulevik hävib.