Piibel.NET
Otsing Ps 31: 10-17; Nl 3:55-66; Mk 10:32-34
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 31 Ole mulle armuline, Issand, sest mul on kitsas käes; meelekibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu!
Sest mu elu on kulunud südamevalus ja mu aastad ohkamises; mu ramm on raugenud mu pahategude pärast ja mu luud on vajunud kokku.
Kõigi oma vastaste tõttu olen ma saanud pilkealuseks, oma naabritele koormaks, oma tuttavaile hirmuks; kes mind väljas näevad, hoiduvad minust kõrvale.
Ma olen inimeste meelest ununenud nagu surnu, ma olen nagu katkiläinud saviriist.
Sest ma olen kuulnud paljude laimujuttu, ähvardusi igalt poolt; üheskoos nõu pidades mu vastu nad mõtlevad võtta mu hinge.
Aga mina loodan sinu peale, Issand! Ma ütlen: „Sina oled mu Jumal!”
Sinu käes on kõik mu ajad; tõmba mind ära mu vaenlaste ja mu tagaajajate käest!
Lase oma pale paista oma sulase peale, päästa mind oma helduses!
Nutulaulud 3 Ma hüüdsin su nime, Issand, sügavaimast kaevust.
Sina kuulsid mu hüüdu: „Ära peida oma kõrva mu appihüüde eest, et saaksin kergendust!”
Sa olid ligi, kui ma sind hüüdsin, sa ütlesid: „Ära karda!”
Sina, Issand, seletad mu hinge riiuasja, sina lunastad mu elu.
Sina, Issand, näed mu rõhumist, mõista mulle õigust!
Sina näed kogu nende kättemaksu, kõiki nende kavatsusi mu vastu.
Sina kuuled nende laimamist, Issand, kõiki nende kavatsusi minu vastu.
Mu vastaste huuled ja nende pomin on mu vastu iga päev.
Vaata, kas nad istuvad või tõusevad - mina olen nende pilkelaul.
Maksa neile kätte, Issand, nende kätetööd mööda!
Anna neile paadunud süda, tulgu su sajatus nende peale!
Aja neid taga raevus ja hävita nad Issanda taeva alt!
Markuse 10 Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees, ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need kaksteist taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab:
„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte
ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles.”