Piibel.NET
Otsing Ps 28,9;Mt 9,36;1Aj 29,9–18; 1Mak 1,41–64(43–68)
(36 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 29 Ja rahvas rõõmustas nende vabatahtlike andide pärast, sest nad olid rõõmsa südamega Issandale ande andnud; ja kuningas Taavetki oli väga rõõmus.
Ja Taavet kiitis Issandat terve koguduse silma ees. Taavet ütles: „Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti!
Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.
Rikkus ja au tulevad sinult, sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks.
Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind, ja me ülistame sinu aulist nime!
Sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda? Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud!
Sest me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal on otsekui vari ja lootust ei ole.
Issand, meie Jumal, kogu see rikkus, mille oleme hankinud, et ehitada sulle koda, su pühale nimele, on sinu käest, ja sinu oma on kõik.
Ja ma tean, mu Jumal, et sina katsud südame läbi ja tunned aususest rõõmu. Mina olen siirast südamest kõike seda vabatahtlikult andnud ja olen nüüd rõõmuga näinud, et ka su rahvas, kes siin on, on sulle vabatahtlikult andnud.
Issand, meie vanemate Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumal, hoia seesugust meelsust igavesti oma rahva südames ja juhi nende süda enese poole!
Psalm 28 Päästa oma rahvas ja õnnista oma pärisosa; hoia neid nagu karjane ja kanna neid igavesti!
Matteuse 9 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole karjast.
1. Makkabite 1 Kuningas kirjutas kogu oma kuningriigile, et kõik peavad saama üheks rahvaks
ja igaüks peab loobuma oma kombeist. Ja kõik rahvad alistusid kuninga käsule.
Ka paljudele Iisraeli lastele meeldis tema jumalateenistus ja nad ohverdasid ebajumalaile ning teotasid hingamispäeva.
Kuningas läkitas käskjalgade kaudu käsukirjad Jeruusalemma ja Juuda linnadesse, et need elaksid kommete järgi, mis maale olid võõrad,
ja loobuksid põletusohvreist, tapaohvreist ja joogiohvreist pühamus, teotaksid hingamispäevi ja pühi,
rüvetaksid pühamu ja selle pühitsetud mehed,
ehitaksid ohvrikünkaid, pühamuid ja ebajumalate kodasid, ohverdaksid sigu ja muid rüvedaid loomi,
jätaksid oma pojad ümber lõikamata ja rüvetaksid oma hinge kõigega, mis ei ole puhas, vaid on roojane,
nõnda et nad unustaksid Seaduse ja tühistaksid kõik selle korraldused.
Ja kes kuninga käsu järgi ei tee, peab surema.
Nii nagu olid kõik need sõnad, nõnda ta kirjutas tervele oma kuningriigile ja pani ülevaatajad kogu rahvale. Ta andis Juuda linnadele käsu ohverdada igas linnas.
Rahva hulgast kogunesid siis paljud nende ülevaatajate juurde, kõik, kes hülgasid Seaduse. Need tegid maal kurja
ning sundisid Iisraeli rahva pelgupaikadesse, kuhu iganes nad said endid peita.