Piibel.NET
Otsing Ps 19:8-15; 5Ms 27:1-10; Mt 5:13-20
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
5. Moosese 27 Ja Mooses koos Iisraeli vanematega andis rahvale käsu, öeldes: „Pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan!
Sel päeval, mil te lähete üle Jordani maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, püstita enesele suured kivid ja võõpa need lubjaga!
Ja kirjuta nende peale kõik selle Seaduse sõnad, kui sa oled läinud üle jõe, et jõuda maale, mille Issand, su Jumal, sinule annab, maa, mis piima ja mett voolab, nagu Issand, su vanemate Jumal, sinule on öelnud.
Ja kui te olete läinud üle Jordani, siis püstitage Eebali mäele need kivid, nagu ma täna teid olen käskinud, ja võõbake need lubjaga!
Ja ehita sinna altar Issandale, oma Jumalale, altar kividest, mille külge sa ei tohi panna raudriista!
Tahumata kividest ehita Issanda, oma Jumala altar ja ohverda sellel põletusohvreid Issandale, oma Jumalale!
Ja tapa tänuohvreid, söö seal ja ole rõõmus Issanda, oma Jumala ees!
Ja kirjuta kivide peale kõik selle Seaduse sõnad hästi selgesti!”
Ja Mooses ja leviitpreestrid rääkisid kogu Iisraeliga, öeldes: „Vaiki ja kuule, Iisrael! Täna oled sa saanud Issanda, oma Jumala rahvaks.
Kuule siis Issanda, oma Jumala häält ja tee tema käskude ja seaduste järgi, mis ma täna sinule annan!”
Psalm 19 Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged;
need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi.
Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.
Eksimused - kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks!
Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast; ärgu need valitsegu mind! Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest.
Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja!
Matteuse 5 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.
Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.
Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale, nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.
Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud.
Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.