Piibel.NET
Otsing Ps 15;Jr 14:19-22 või Srk 2:7-11;Mk 8:22-26
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 15 Taaveti laul. Issand! Kes võib tulla külaliseks sinu telki? Kes tohib elada su pühal mäel?
See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames,
kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale,
kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes Issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet,
kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu. Kes nii teeb, see ei kõigu iialgi.
Jeremija 14 Kas sa oled Juuda hoopis hüljanud? Või on su hing Siionist tüdinud? Mispärast sa oled meid nõnda löönud, et me ei saa terveks? Oodatakse rahu, aga head ei ole, ja paranemise aega, ent vaata: on kohkumus.
Issand, me tunneme oma õelust ja oma vanemate süüd, ja et me oleme pattu teinud sinu vastu.
Oma nime pärast ära põlga meid, ära teota oma aujärge! Pea meeles, ära tee tühjaks oma lepingut meiega!
Kas paganate ebajumalate seas on vihmategijaid või annab taevas piisku iseenesest? Eks see ole sina, Issand, meie Jumal? Me loodame sinu peale, sest sina oled kõik selle teinud.”
Markuse 8 Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks.
Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt: „Kas sa näed midagi?”
Pime vaatas üles ja ütles: „Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas.”
Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti.
Ja Jeesus saatis ta koju, öeldes: „Ära mine külasse!”
Siiraki 2 Teie, kes Issandat kardate, oodake tema halastust ja ärge põigelge, et te ei langeks!
Teie, kes Issandat kardate, uskuge temasse ja teie tasu ei jää tulemata!
Teie, kes Issandat kardate, lootke head ja igavest rõõmu ning halastust!
Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke: kes Issandasse uskujaist on jäänud häbisse? Või kes on püsinud tema kartuses ja on siis maha jäetud? Või kes on teda appi hüüdnud ja tema ei ole hüüdjast hoolinud?
Sest Issand on kaastundlik ja halastaja, ta annab patud andeks ning päästab hädaajal.