Piibel.NET
Otsing Ps 149:1-5;Rt 15:12-16;Rm 15:12-16
(15 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Rutt 4 Ja saagu su sugu Peretsi soo sarnaseks, kelle Taamar sünnitas Juudale, seemnest, mille Issand sulle annab sellest noorikust!”
Ja Boas võttis Ruti ning see sai tema naiseks; Boas heitis ta juurde ja Issand andis, et Rutt jäi lapseootele ja tõi poja ilmale.
Siis ütlesid naised Noomile: „Kiidetud olgu Issand, kes täna ei jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis!
Saagu ta sulle hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su minia, kes sind armastab, on ta sünnitanud, tema, kes sulle on parem kui seitse poega!”
Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks.
Psalm 149 Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!
Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
Rooma 15 Ja Jesaja ütleb taas: „Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!”
Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!
Mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega ning suudate ka üksteist manitseda.
Kohati olen ma teile üsna julgesti kirjutanud, nagu teile meeldetuletuseks, toetudes Jumala poolt mulle antud armule -
olla Kristuse Jeesuse teener paganate seas, tehes Jumala evangeeliumi preestritööd, et paganate ohver oleks meelepärane, Püha Vaimu läbi pühitsetud.