Piibel.NET
Otsing Ps 139,5;Ap 17,27–28;Gl 5,22–26; 1Mak 1,16–28(17–29)
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 139 Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale.
Apostlite 17 et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist,
sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: „Sest ka meie oleme tema sugu.”
Galaatia 5 Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus,
tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse vastu ei ole Seadus.
Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega.
Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!
Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!
1. Makkabite 1 Kui kuningriik oli Antiohhose meelest kindlustatud, siis ta tahtis saada ka Egiptuse kuningaks, et nõnda valitseda kahte kuningriiki.
Ta tungis Egiptusesse võimsa väehulgaga, sõjavankrite ja elevantidega, ratsaväe ja suure laevastikuga
ning hakkas sõdima Egiptuse kuninga Ptolemaiose vastu. Ptolemaios tundis aga tema ees hirmu ja põgenes ning paljud langesid mahalööduna.
Egiptuse kindlustatud linnad vallutati ja ta võttis Egiptusest sõjasaaki.
Kui Antiohhos oli Egiptust löönud, pöördus ta tagasi aastal sada nelikümmend kolm ja läks üles Iisraeli ja Jeruusalemma vastu võimsa sõjaväega.
Oma suures ülbuses tungis ta pühakotta ja võttis ära kuldaltari, lambijala ja kõik pühakoja riistad:
vaateleibade laua, ohvripeekrid, ohvriliuad, kullast suitsutusrohupannid, eesriide ja selle vanikud, ja kuldilustused, mis olid templi esiküljel. Ta riisus kõik ära.
Ta võttis ära hõbeda ja kulla ning hinnalised riistad. Ta võttis ära ka need peidetud varandused, mis ta leidis.
Ja olles ära võtnud kõik, läks ta oma maale. Ta pani toime ka veretöö ning kõneles suurustavaid sõnu.
Siis haaras Iisraeli suur lein kõigis tema asulais:
„Vürstid ja vanemad oigasid, neitsid ja noored mehed nõrkesid ning naiste kaunidus kadus.
Peig alustas nutulaulu ja mõrsjakambris istuja oli kurb.
Maa värises oma elanike pärast ja häbi kattis kogu Jaakobi soo.”
Kaks aastat pärast seda läkitas kuningas maksunõudjate ülema Juuda linnadesse. Ja see tuli Jeruusalemma võimsa sõjaväega.