Piibel.NET
Otsing Ps 138;Rm 6:15-23;Ii 5:17-27
(28 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 5 Vaata, õnnis on inimene, keda Jumal noomib. Ära siis põlga Kõigevägevama karistust!
Sest tema valmistab küll valu, aga tema ka seob haavad, tema lööb, aga tema käed ka parandavad.
Kuuest hädast päästab ta sind ja seitsmendas ei puutu sinusse kuri.
Näljas lunastab ta sind surmast ja sõjas mõõga käest.
Keelepeksu eest oled sa peidetud ja sul pole karta hävingut, kui see tuleb.
Sa võid naerda hävingut ja nälga ja sul pole vaja karta maa loomi.
Sest sul on leping kividega väljal ja metsloomadel on sinuga rahu.
Siis sa tunned, et su telgil on rahu, ja kui sa vaatad oma karjamaad, siis ei puudu seal midagi.
Ja sa märkad, et su sugu on suur, su järeltulijaid on otsekui rohtu maa peal.
Küpses vanuses sa lähed hauda, otsekui naber pannakse rehepõrandale omal ajal.
Vaata, seda me oleme uurinud, nõnda see on. Sina aga kuula ja võta see teatavaks!”
Psalm 138 Taaveti laul. Ma tänan sind kõigest oma südamest, jumalate ees ma mängin sulle!
Ma kummardan su püha templi poole ja tänan su nime su helduse ja ustavuse pärast; sest suuremaks, kui on kõik su kuulsus, oled sa teinud oma tõotuse.
Sel päeval, mil ma appi hüüdsin, vastasid sa mulle; sa tegid mind julgeks, mu hinges on tugevus.
Sind, Issand, tänavad kõik ilmamaa kuningad, kui nad kuulevad sinu suu tõotusi,
ja nad laulavad Issanda teedel, et suur on Issanda au.
Sest Issand on kõrge ja näeb madalat, aga kõrgi ta tunneb kaugelt ära.
Kuigi ma käin keset kitsikust, elustad sina mind; mu vaenlaste viha vastu sa sirutad oma käe ja su parem käsi aitab mind.
Issand viib mu asja lõpule. Issand, sinu heldus kestab igavesti! Ära jäta maha oma kätetööd!
Rooma 6 Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole Seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte!
Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete - olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks!
Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud,
ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.
Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks.
Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest.