Piibel.NET
Otsing Ps 119:17-24; Jr 33:1-11; Mt 20:29-34
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Tee head oma sulasele, et ma elaksin ja hoiaksin sinu sõna!
Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!
Ma olen võõras maa peal, ära peida mu eest oma käske!
Mu hing nõrkeb igatsusest su seaduste järele igal ajal.
Sa sõitlesid ülbeid, äraneetuid, kes eksivad eemale su käskudest.
Veereta mu pealt ära teotus ja häbistus, sest ma pean sinu tunnistusi!
Vürstidki istuvad ja kõnelevad isekeskis minu vastu, aga sinu sulane mõtiskleb sinu määrustest.
On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed.
Jeremija 33 Ja Issanda sõna tuli teist korda Jeremijale, kui teda veel kinni peeti vahtkonnaõues; ta ütles:
„Nõnda ütleb Issand, kes teeb seda, Issand, kes valmistab ja kinnitab seda - Issand on tema nimi -:
Hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea!
Sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, selle linna kodade ja Juuda kuningate kodade kohta, mis on maha kistud kaitseks piiramisseadmete ja mõõga vastu,
et neid kasutada võitluses kaldealastega ja et neid täita surnutega, keda ma löön maha oma vihas ja raevus, kuna ma olen peitnud oma palge selle linna eest nende kõigi kurjuse pärast:
Vaata, ma toon temale paranemist ja tervist, ja ma teen nad terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt.
Ma pööran Juuda vangipõlve ja Iisraeli vangipõlve ja ehitan nad üles nõnda nagu muistegi.
Ja ma puhastan nad kogu nende süüst, millega nad on pattu teinud minu vastu; ja ma annan neile andeks kõik nende süüteod, millega nad on pattu teinud minu vastu ja millega nad on üles astunud minu vastu.
Ja see linn saab mulle rõõmunimeks, kiituseks ning ehteks kõigi maa rahvaste ees, kes kuulevad kõigest heast, mida ma neile teen; siis nad kardavad ja värisevad kõige selle hea ja kõige selle õnne pärast, mida ma linnale annan.
Nõnda ütleb Issand: Veel kuuldakse siin paigas, mille kohta te ütlete: „See on laastatud, pole inimest ega looma”, laastatud Juuda linnades ja Jeruusalemma tänavail, kus pole inimest, elanikku ega looma,
lustihäält ja rõõmuhäält, peigmehe häält ja pruudi häält, nende häält, kes ütlevad: „Tänage vägede Issandat, sest Issand on hea, sest tema heldus kestab igavesti!”, kes toovad tänuohvrit Issanda kotta. Sest ma pööran maa vangipõlve nõnda nagu muistegi, ütleb Issand.
Matteuse 20 Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk.
Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!”
Rahvahulk aga sõitles neid, et nad vaikiksid. Kuid nemad kisendasid veel rohkem: „Halasta meie peale, Issand, Taaveti Poeg!”
Ja Jeesus seisatas, kutsus neid ja ütles: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?”
Nemad ütlesid talle: „Issand, et meie silmad avaneksid!”
Jeesusel hakkas neist hale ja ta puudutas nende silmi. Ja kohe nägid nad jälle ning läksid temaga kaasa.