Piibel.NET
Otsing Ps 119,73;2Ts 2,15;Jh 9,1–7; Ju 11,5–15(4–11)
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Sinu käed on mind teinud ja valmistanud, anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske!
Johannese 9 Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest.
Ja ta jüngrid küsisid temalt: „Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?”
Jeesus vastas: „Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod.
Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha.
Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.”
Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi
ja ütles talle: „Mine pese end Siiloahi tiigis!” „Siiloah” on tõlkes „Läkitatu”. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana.
2. Tessaloonika 2 Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu.
Juudit 11 Sest keegi ei tee sulle kurja, vaid sind koheldakse hästi, nagu on kohane minu isanda, kuningas Nebukadnetsari sulastele.”
Siis ütles Juudit temale: „Kuule oma teenija sõnu ja luba oma orjatari kõnelda sinu ees! Täna öösel ma ei kuuluta oma isandale valet.
Ja kui sa teed oma orjatari sõnade järgi, siis teeb Jumal sinu läbi ühe suure teo, ja minu isanda kavatsused ei lähe tühja.
Sest nii tõesti, kui elab Nebukadnetsar, kogu maailma kuningas, ja nii tõesti, kui kestab tema valitsus, tema, kes sind on läkitanud õnnelikuks tegema iga hingelist: mitte ainult inimesed ei teeni teda sinu läbi, vaid ka metsloomad, kariloomad ja taeva linnud elavad sinu võimsuse tõttu Nebukadnetsari ja kogu tema suguvõsa valitsuse all.
Sest me oleme kuulnud sinu tarkusest ja sinu meelekindlusest, ja kogu maailm teab, et kogu kuningriigis oled sina üksi tubli, taibukas ja imetlusväärne sõjapidamises.
Mis nüüd puutub kõnesse, mille Ahior pidas sinu nõukogus, siis ka meie oleme tema sõnu kuulnud, sest Betuulia mehed jätsid ta elama, ja ta jutustas neile kõik, mis ta sinu ees oli rääkinud.
Sellepärast, käskija isand, ära jäta tähele panemata tema sõna, vaid võta see südamesse, kuna see on tõsi! Sest meie rahvast ei karistata ja mõõk ei ahista neid, kui nad ei tee pattu oma Jumala vastu.
Aga et mu isand nüüd ei peaks taganema ja tühjade kätega jääma, vaid et surm langeks nende peale, siis on neid vallanud patt, millega nad vihastavad oma Jumalat, niipea kui nad teevad seda, mis ei ole lubatud.
Kuna neil on toit lõppenud ja vesi otsakorral, siis on nad otsustanud minna oma loomade kallale, ja kõike, mida Jumal oma käskudes on neid keelanud süüa, nad tahavad toiduks tarvitada.
Ja vilja uudseannid ning veini ja õli kümnised, mis on pühitsetud ja talletatud Jeruusalemmas meie Jumala palge ees seisvaile preestreile, on nad käskinud ära tarvitada, ehkki mitte ühelgi rahva seast ei ole luba neid kätegagi puudutada.
Ka on nad läkitanud saadikud Jeruusalemma - sest needki, kes elavad seal, on teinud sedasama -, et nõutada endale luba Suurkohtult.
Niipea kui see saab neile teatavaks ja nad teevad selle järgi, antakse nad samal päeval sinule hävitamiseks.