Piibel.NET
Otsing Ps 115:1-3,12-18;1Tm 6:17-21;Õp 8:1-11
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 115 Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
Mispärast peaksid paganad ütlema: „Kus on nüüd nende Jumal?”
Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib.
Issand mõtleb meile, tema õnnistab: ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu,
ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri.
Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele!
Teie olete Issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa!
Taevas on Issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele.
Ei surnud kiida Issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse.
Aga meie, me täname Issandat nüüd ja igavesti. Halleluuja!
Õpetussõnad 8 Eks hüüa tarkus, eks tõsta arukus häält?
Küngastel tee ääres, teelahkmetel, on ta võtnud aset.
Väravate kõrval, linna sissekäigus, seal, kus ustest sisse minnakse, kisendab ta:
„Teile, mehed, ma hüüan, ja mu hääl kõlab inimlastele!
Õppige, rumalad, mõistlikkust, ja albid, hakake aru saama!
Kuulge, sest ma räägin tõtt ja mu huuled on avatud õigeks asjaks!
Jah, mu suulagi toob kuuldavale tõe, aga õelus on mu huultele jäle.
Kõik mu suu sõnad on siirad, neis pole midagi kavalat ega väära.
Need kõik on selged arukale ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse.
Võtke vastu mu õpetus, aga mitte hõbedat, pigem teadlikkus kui valitud kuld!
Sest tarkus on parem kui pärlid ja ükski ihaldatav asi ei ole sellega võrdne.
1. Timoteose 6 Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks;
käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega,
talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust.
Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära labastest tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest,