Piibel.NET
Otsing Ps 107:33-43;Mt 22:41-46;
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 107 Tema tegi jõed kõrbeks ja veelätted kuivaks maaks,
viljamaa soolanõmmeks tema elanike kurjuse pärast.
Tema tegi kõrbe järveks ja põuase maa veelätteks,
ja pani sinna elama näljased, ja need asutasid linna, kus elada.
Ja nad seemendasid põldusid ja istutasid viinamägesid, ja nad said hea viljasaagi.
Ja tema õnnistas neid, ja neid sai väga palju, ka nende loomi ta ei vähendanud.
Aga siis nad vähenesid ja raugesid õnnetuste ja murede läbi.
Kuid tema, kes valab põlgust vürstide peale ja paneb nad eksima tühjal maal, kus ei ole teed,
tema ülendas vaese viletsusest ja pani tema suguvõsa sigima nagu lambakarja.
Õiglased näevad seda ja rõõmustavad, ja kõik ülekohus peab oma suu kinni.
Kes tark on, see pidagu seda meeles, ja Issanda heldust pandagu tähele!
Matteuse 22 Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt:
„Mida te arvate Messia kohta: kelle poeg ta on?” Nad ütlesid talle: „Taaveti.”
Tema lausus neile: „Kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda Issandaks:
Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla!?
Kui nüüd Taavet hüüab teda Issandaks, kuidas ta siis on tema poeg?”
Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda.