Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
22Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema:
„Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad.
Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need
 ei tahtnud tulla.

Taas ta läkitas teisi sulaseid: „Öelge kutsutuile: Vaata,
 mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud
 ja kõik on valmis, tulge pulma!”

Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma
 põllule, kes oma kaubale,

mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid
 nad ära.

Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas
 need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna.

Siis ta ütles oma sulastele: „Pulmad on küll valmis, aga
 kutsutud ei olnud seda väärt.

Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes
 leiate!”

Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda
 leidsid, nii halbu kui häid, ning pulmakoda sai täis pidulisi.

Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta
 seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivast seljas.

Ja ta ütles talle: „Sõber, kuidas sina oled tulnud siia
 ilma pulmarõivata?” Aga see ei saanud sõnagi suust.

Siis kuningas ütles teenijatele: „Siduge tema jalad ja
 käed ning visake ta välja pimedusse!” Seal on ulgumine ja
 hammaste kiristamine.

Sest paljud on kutsutud, aga vähesed valitud.”
Variserid kiusavad Jeesust küsimusega maksurahast Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta
 sõnadest lõksu püüda.

Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos
 heroodeslastega ütlema: „Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne
 ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest
 sa ei vaata inimese isikule.

Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma
 pearaha või ei?”

Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes: „Mis te mind
 kiusate, silmakirjatsejad?

Näidake mulle maksuraha!” Nemad tõidki ta kätte teenari.
Ja ta küsis neilt: „Kelle pilt ja kiri sellel on?”
Nad ütlesid temale: „Keisri.” Siis ta ütles neile: „Andke
 nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma!”

Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta
 sinnapaika.

Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest Tolsamal päeval astusid Jeesuse juurde saduserid, kes
 ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid
 temalt:

„Õpetaja, Mooses ütles: Kui keegi sureb, ilma et tal oleks
 lapsi, siis ta vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja
 soetama sugu vennale.

Meie pool oli seitse venda. Esimene võttis naise, kuid
 suri. Ja et tal ei olnud järglast, siis jättis ta naise oma
 vennale.

Nõndasamuti ka teine ja kolmas kuni seitsmendani.
Pärast kõiki suri see naine.
Ülestõusmisel nüüd: kelle naine nendest seitsmest peab ta
 olema? Ta on ju olnud nende kõikide oma.”

Jeesus aga vastas neile: „Te eksite, kuna ei tunne pühi kirju
 ega Jumala väge.

Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu
 inglid taevas.

Aga surnute ülestõusmisest - kas te ei ole lugenud, mida
 Jumal teile on rääkinud:

Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi
 Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal.”

Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest.
Seadusetundja kiusab Jeesust küsimusega suurimast käsust Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud
 saduseride suu, kogunesid nad sinna.

Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates:
„Õpetaja, milline käsk Seaduses on suurim?”
Jeesus vastas talle: „Armasta Issandat, oma Jumalat,
 kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!

See ongi suurim ja esimene käsk.
Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu
 iseennast!

Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.”
Kelle poeg on Messias? Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt:
„Mida te arvate Messia kohta: kelle poeg ta on?” Nad
 ütlesid talle: „Taaveti.”

Tema lausus neile: „Kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda
 Issandaks:


  Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla!?

  Kui nüüd Taavet hüüab teda Issandaks, kuidas ta siis
 on tema poeg?”

Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud
 sellest päevast peale teda enam küsitleda.