Piibel.NET
Otsing Ps 100;4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27
(172 vastet, leht 3 7-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 24 Ja ta hakkas rääkima ning ütles: „Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees,
nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja Kõigekõrgema tarkuse tundja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil.
Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt: Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed.
Edom saab alistatud maaks ja Seir alluvaks oma vaenlastele, sest Iisrael teeb vägitegusid.
Jaakobist tuleb valitseja ja ta hävitab linnast põgenenu.”
Ja kui ta nägi Amalekki, siis ta hakkas rääkima ning ütles: „Rahvaist esimene on Amalek, aga ta lõpp on häving igavesti!”
Ja kui ta nägi keenlasi, siis ta hakkas rääkima ning ütles: „Su eluase on püsiv ja su pesa on pandud kaljule.
Aga siiski hävitatakse Kain! + Salmid 21-22: Rahva nimi 'keenlased' meenutab nii Kaini nime kui ka heebrea sõna gen 'pesa'.   Kui kaua veel? Ja Assur viib sind vangi!”
Ja ta hakkas rääkima ning ütles: „Oh häda! Kes jääb elama, kui Jumal seda teeb?
Need, kes lähevad välja kittide rannast, + Kittide all mõeldi esialgselt Küprose Kitioni elanikke, kuid hiljem laienes nimi ka teistele Vahemere ranna rahvastele, kreeklastele ja roomlastele. Siin viidatakse siiski nn mererahvastele, kuhu muu seas kuulusid vilistid.   alandavad Assurit ja alandavad Eberit, aga ka tema hävib igavesti.”
Seejärel Bileam võttis kätte ja asus teele ning läks tagasi koju. Ka Baalak läks oma teed.
4. Moosese 25 Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd Moabi tütardega,
kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid.
Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole. Aga Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu
ja Issand ütles Moosesele: „Võta kõik rahva peamehed ja poo nad päikese käes Issandale, et Issanda tuline viha pöörduks Iisraeli pealt!”
Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjaile: „Tapke igaüks oma meestest see, kes on hoidnud Baal-Peori poole!”
Ja vaata, keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade juurde Midjani naise, Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma all, kui need parajasti nutsid kogudusetelgi ukse ees.
Kui Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, seda nägi, siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte
ja läks Iisraeli mehele järele naistekambrisse ning torkas mõlemale kõhtu, niihästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt.
Sellesse nuhtlusesse surnuid oli kakskümmend neli tuhat.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, on pööranud ära mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihas teha lõppu Iisraeli lastele.
Seepärast ütle: Vaata, ma teen temaga oma rahulepingu.
See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks preestriameti lepinguks, sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest.”
Surmatud Iisraeli mehe nimi, kes surmati ühes Midjani naisega, oli Simri, Salu poeg, siimeonlaste perekonna vürst.