Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
25Iisrael teenib ebajumalat Baal-Peori Kui Iisrael elas Sittimis, siis hakkas rahvas tegema hooratööd
 Moabi tütardega,

kes kutsusid rahvast oma jumalate ohvriteenistustele; ja rahvas
 sõi ning hakkas kummardama nende jumalaid.

Nõnda hoidis Iisrael Baal-Peori poole. Aga Issanda viha süttis
 põlema Iisraeli vastu

ja Issand ütles Moosesele: „Võta kõik rahva peamehed ja poo nad
 päikese käes Issandale, et Issanda tuline viha pöörduks Iisraeli
 pealt!”

Ja Mooses ütles Iisraeli kohtumõistjaile: „Tapke igaüks oma
 meestest see, kes on hoidnud Baal-Peori poole!”

Ja vaata, keegi mees Iisraeli lastest tuli ja tõi oma vendade
 juurde Midjani naise, Moosese ja kogu Iisraeli laste koguduse silma
 all, kui need parajasti nutsid kogudusetelgi ukse ees.

Kui Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, seda nägi,
 siis ta tõusis üles koguduse keskelt, võttis piigi kätte

ja läks Iisraeli mehele järele naistekambrisse ning torkas
 mõlemale kõhtu, niihästi Iisraeli mehele kui sellele naisele. Siis
 võeti nuhtlus ära Iisraeli laste pealt.

Sellesse nuhtlusesse surnuid oli kakskümmend neli tuhat.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Piinehas, preester Aaroni poja Eleasari poeg, on pööranud ära
 mu vihaleegi Iisraeli laste pealt, olles nende keskel vihastunud minu
 asemel, nõnda et minul ei olnud vaja oma vihas teha lõppu Iisraeli lastele.

Seepärast ütle: Vaata, ma teen temaga oma rahulepingu.
See olgu temale ja ta järeltulevale soole igaveseks
 preestriameti lepinguks, sellepärast et ta vihastus oma Jumala asemel
 ja toimetas lepitust Iisraeli laste eest.”

Surmatud Iisraeli mehe nimi, kes surmati ühes Midjani naisega,
 oli Simri, Salu poeg, siimeonlaste perekonna vürst.

Ja surmatud Midjani naise nimi oli Kosbi, Suuri tütar; Suur oli
 Midjani sugukondade ühe perekonna peamees.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha!
Sest nad on teile kallale tunginud oma salakavalusega, mida nad
 tarvitasid teie vastu Peori juhtumi puhul, ja Kosbi, Midjani vürsti
 tütre, nende kaasmaalanna juhtumi puhul, kes surmati nuhtlusepäeval,
 mis oli Peori juhtumi pärast.”