Piibel.NET
Otsing Ps 100;4Ms 13:17-20 (21-22) 23-27;Ps 100;Jr 17:12-14
(175 vastet, leht 4 7-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 25 Ja surmatud Midjani naise nimi oli Kosbi, Suuri tütar; Suur oli Midjani sugukondade ühe perekonna peamees.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha!
Sest nad on teile kallale tunginud oma salakavalusega, mida nad tarvitasid teie vastu Peori juhtumi puhul, ja Kosbi, Midjani vürsti tütre, nende kaasmaalanna juhtumi puhul, kes surmati nuhtlusepäeval, mis oli Peori juhtumi pärast.”
4. Moosese 26 Pärast seda nuhtlust rääkis Issand Moosesega ja preester Aaroni poja Eleasariga, öeldes:
„Võtke arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead, kahekümneaastased ja üle selle, kõik sõjakõlvulised nende perekondade kaupa Iisraelis!”
Ja Mooses ja preester Eleasar rääkisid nendega Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal, öeldes:
Kahekümneaastasi ja üle selle - nagu Issand oli Moosest käskinud - ja Egiptusemaalt tulnud Iisraeli lapsi oli:
Ruuben, Iisraeli esmasündinu; Ruubeni järeltulijad olid: Hanokist hanoklaste suguvõsa, Pallust pallulaste suguvõsa;
Hesronist hesronlaste suguvõsa, Karmist karmlaste suguvõsa.
Need olid ruubenlaste suguvõsad ja neist loetuid oli nelikümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend.
Pallu poeg oli Eliab.
Eliabi pojad olid Nemuel, Daatan ja Abiram; need olid Daatan ja Abiram, kogudusest kutsutud mehed, kes riidlesid Moosesega ja Aaroniga Korahi jõugus, kui need riidlesid Issandaga
ja maa avas oma suu ja neelas nemad ja Korahi - siis kui see jõuk suri ja kakssada viiskümmend meest põles tules - ja nad said hoiatusmärgiks.
Aga Korahi pojad ei surnud.
Siimeoni järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Nemuelist nemuellaste suguvõsa, Jaaminist jaaminlaste suguvõsa, Jaakinist jaakinlaste suguvõsa;
Serahist serahlaste suguvõsa, Saulist saullaste suguvõsa.
Need olid siimeonlaste suguvõsad - kakskümmend kaks tuhat kuussada.
Gaadi järeltulijad olid oma suguvõsade kaupa: Sefonist sefonlaste suguvõsa, Haggist haggilaste suguvõsa, Suunist suunlaste suguvõsa;
Osnist osnilaste suguvõsa, Eerist eerlaste suguvõsa;
Arodist arodlaste suguvõsa, Areelist areellaste suguvõsa.
Need olid Gaadi poegade suguvõsad; neist loetuid oli nelikümmend tuhat viissada.
Juuda pojad olid Eer ja Oonan, aga Eer ja Oonan surid Kaananimaal.
Ja need olid Juuda järeltulijad oma suguvõsade kaupa: Seelast seelalaste suguvõsa, Peretsist peretslaste suguvõsa, Serahist serahlaste suguvõsa.
Ja need olid Peretsi järeltulijad: Hesronist hesronlaste suguvõsa, Haamulist haamullaste suguvõsa.