Piibel.NET
Otsing Mk 1:29-39; Ii 7:1-7; Ps 147:1-6; 1Kr 9:16-23
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 7 Eks ole inimesel maa peal võitlemist ja tema päevad nagu palgalise päevad?
Otsekui sulane, kes igatseb varju, ja nagu palgaline, kes ootab oma tasu,
nõnda sain ma enesele pärisosaks piinakuud ja mulle määrati vaevaööd.
Kui ma magama heidan, siis ma mõtlen: „Millal võin tõusta?” ja kui olen üles tõusnud, siis: „Millal tuleb õhtu?” Ma olen koiduni täis rahutust.
Mu ihu on kaetud ussikeste ja mullakamaraga, mu nahk on kärnas ja kurtunud.
Mu päevad on kärmemad kui süstik ja lõpevad lootuseta.
Pea meeles, et mu elu on otsekui tuuleiil, ei saa mu silm enam õnne näha.
Psalm 147 Halleluuja! Jah, hea on mängida meie Jumalale; jah, kaunis ja kohane on kiituslaul.
Issand ehitab Jeruusalemma, tema kogub Iisraeli hajutatud.
Ta parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende valusad haavad.
Tema määrab tähtede arvu ja nimetab neid kõiki nimepidi.
Meie Issand on suur ja vägev rammult; tema mõistus on määratu.
Issand peab ülal viletsaid, aga õelad alandab maani.
Markuse 1 Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja.
Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast.
Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid.
Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud;
terve linn oli kogunenud maja ukse ette.
Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on.
Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.
Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele
ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: „Kõik otsivad sind!”
Tema aga ütles neile: „Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!”
Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime.
1. Korintose 9 Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta!