Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Lk 1:46b-55; 2Sm 7:18, 23-29; Gl 3:6-14
(27 vastet, leht 1 2-st)
2. Saamueli 7Siis kuningas Taavet läks ja astus Issanda ette ning ütles: „Issand, mu Jumal, kes olen mina ja kes on mu sugu, et sa mind senini oled saatnud? 
Ja kes on nagu sinu rahvas, nagu Iisrael, ainus rahvas maa peal, keda Jumal ise on käinud enesele rahvaks lunastamas, et teha enesele nime ja nende ees korda saata suuri ja kardetavaid tegusid? Sina ajasid ju ära oma rahva eest, keda sa enesele Egiptusest lunastasid, rahvad ja nende jumalad. 
Ja sa oled enesele kinnitanud oma Iisraeli rahva, rahvaks sulle igaveseks ajaks. Ja sina, Issand, oled saanud neile Jumalaks. 
Ja nüüd, Issand Jumal, kinnita igaveseks sõna, mis sa oma sulase ja tema soo kohta oled rääkinud! Ja tee nõnda, nagu sa oled rääkinud! 
Siis saab su nimi igavesti suureks ja öeldakse: Vägede Issand on Iisraeli Jumal! Ja sinu sulase Taaveti sugu seisab kindlalt su ees. 
Sest sina, vägede Issand, Iisraeli Jumal, oled oma sulase kõrvale ilmutanud ja öelnud: Mina annan sulle järeltuleva soo. Seepärast on su sulane leidnud julguse sind paluda selle palvega. 
Ja nüüd, Issand Jumal! Sina oled Jumal ja sinu sõnad on tõde ja sa oled oma sulasele lubanud seda head; 
alusta siis nüüd ja õnnista oma sulase sugu, et see jääks igavesti sinu ette! Sest sina, Issand Jumal, oled rääkinud ja sinu õnnistusega õnnistatakse su sulase sugu igavesti.” 
Luuka 1Ja Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat 
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, 
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, 
sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi 
ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. 
Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. 
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, 
näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. 
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, 
nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.” 
Galaatia 3Nii nagu „Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks”, 
nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed. 
Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus õnnistatakse kõiki paganaid.” 
Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga. 
Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud Seaduse raamatusse, et ta seda täidaks.” 
Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama. 
Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes seda täidab, jääb elama selle kaudu”.