Piibel.NET
Otsing Js 62:6-12; Ps 97; Tt 3:4-7; Lk 2:(1-7) 8-20
(611 vastet, leht 25 25-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 20 Jeesus aga ütles neile: „Kuidas nad ütlevad Messia olevat Taaveti poja?
Taavet ise ju ütleb Laulude raamatus: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele,
kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!
Seega nimetab Taavet teda Issandaks - kuidas on ta siis tema poeg?”
Aga Jeesus ütles kogu rahva kuuldes jüngritele:
„Hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel,
kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks! Nemad saavad seda rängema kohtuotsuse.”
Tiituse 3 Kui aga Jumala, meie Päästja heldus ja inimesearmastus ilmus,
siis ta päästis meid - mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu.
Seda Vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse, meie Päästja läbi,
et meie, tema armust õigeks saanud, oleksime igavese elu pärijaiks lootuse põhjal.