Piibel.NET
Otsing Jr 28:1–17; Ps 119:29+43,79–80,95+102; Mt 14:13–21
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Vale tee hoia minust eemal ja kingi mulle armust oma Seadus!
Ära kisu ilmaski mu suust ära tõesõna, sest ma loodan su seaduste peale!
Pöördugu minu juurde need, kes sind kardavad ja tunnevad su tunnistusi!
Olgu mu süda laitmatu su määrustes, et ma ei jääks häbisse!
Õelad lootsid mind hukata; mina panen tähele sinu tunnistusi.
Ma ei tagane sinu seadustest, sest sina õpetad mind.
Jeremija 28 Ja selsamal aastal, Juuda kuninga Sidkija valitsemise alguses, neljanda aasta viiendas kuus, rääkis minuga prohvet Hananja, Assuri poeg Gibeonist, Issanda kojas preestrite ja kogu rahva nähes; ta ütles:
„Nõnda räägib vägede Issand, Iisraeli Jumal, kes ütleb: Mina murran Paabeli kuninga ikke!
Enne kui kaks aastat on möödunud, toon ma tagasi siia paika kõik Issanda koja riistad, mis Paabeli kuningas Nebukadnetsar võttis siit paigast ja viis Paabelisse.
Ja Juuda kuninga Jekonja, Joojakimi poja, ja kõik Juuda vangid, kes läksid Paabelisse, toon ma tagasi siia paika, ütleb Issand, sest ma murran Paabeli kuninga ikke.”
Aga prohvet Jeremija rääkis prohvet Hananjaga preestrite nähes ja kogu rahva nähes, kes seisid Issanda kojas.
Prohvet Jeremija ütles: „Aamen! Issand tehku nõnda! Issand kinnitagu su sõnu, mis sa oled prohvetlikult kuulutanud, et ta toob Paabelist tagasi siia paika Issanda koja riistad ja kõik vangid.
Ent kuule ometi seda sõna, mis ma räägin sinu kuuldes ja kogu rahva kuuldes:
Prohvetid, kes on olnud enne mind ja enne sind muistsest peale, on prohvetlikult kuulutanud paljudele maadele ja suurtele kuningriikidele sõda, õnnetust ja katku.
Aga prohvet, kes kuulutab rahu, tunnistatakse alles siis prohvetiks, kelle Issand tõesti on läkitanud, kui selle prohveti sõna on täide läinud.”
Siis prohvet Hananja võttis ikke prohvet Jeremija kaelast ja murdis katki.
Ja Hananja rääkis kogu rahva nähes, öeldes: „Nõnda ütleb Issand: Selsamal kombel murran ma Paabeli kuninga Nebukadnetsari ikke kõigi rahvaste kaelast, enne kui kaks aastat on möödunud.” Aga prohvet Jeremija läks oma teed.
Ja Issanda sõna tuli Jeremijale pärast seda, kui prohvet Hananja oli katki murdnud ikke prohvet Jeremija kaelast; ta ütles:
„Mine ja räägi Hananjaga ning ütle: Nõnda ütleb Issand: Sa oled murdnud puuikked, aga oled teinud nende asemele raudikked!
Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Ma olen pannud raudikke kõigi nende rahvaste kaela, et nad teeniksid Paabeli kuningat Nebukadnetsarit, ja nad peavad teda teenima! Ja ma olen andnud temale metsloomigi.”
Ja prohvet Jeremija ütles prohvet Hananjale: „Kuule ometi, Hananja! Issand ei ole sind läkitanud, vaid sina oled pannud selle rahva uskuma valet.
Seepärast ütleb Issand nõnda: Vaata, ma läkitan sind maa pealt ära. Sel aastal sa sured, sest sa oled kuulutanud taganemist Issandast.”
Ja prohvet Hananja suri selsamal aastal seitsmendas kuus.
Matteuse 14 Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest.
Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvahulka, läks ta meel haledaks ning ta tervendas nende haiged.