Piibel.NET
Otsing Jl 2,13;1Kr 6,20;Gl 1,13–24; 2Ms 23,1–9
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 23 Ära levita valekuuldusi! Ära löö kätt õelaga, et sa ei saaks valetunnistajaks!
Ära järgne jõugule kurja tegema ja ära kosta riiuasjas jõugu järele paindudes, et sa õigust ei väänaks!
Ära ole viletsa kasuks erapoolik tema riiuasjas!
Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see temale tagasi!
Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa!
Ära vääna su juures oleva vaese õigust tema riiuasjas!
Pettusasjast hoia eemale; ja sa ei tohi tappa süütut ega õiget, sest mina ei mõista õigeks ühtki õelat!
Ära võta meelehead, sest meelehea pimestab nägijaid ja teeb õigete asjad segaseks!
Võõrale ära tee häda: te ju mõistate võõra hinge, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal!
Joel 2 Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja!
1. Korintose 6 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!
Galaatia 1 Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada
ning ma jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma rahva hulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes.
Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane
ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega
ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi Damaskusesse.
Seejärel, kolme aasta pärast, läksin ma üles Jeruusalemma Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks.
Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust, Issanda venda.
Ent mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees, et ma ei valeta!
Seejärel ma tulin Süüria ja Kiliikia maakohtadesse.
Kuid Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge poolest tundmatuks.
Nad ainult kuulsid räägitavat: „See, kes meid enne taga kiusas, kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada.”
Ja nad ülistasid Jumalat minu pärast.