Piibel.NET
Otsing Jk 1:1-11; Ps 119:67-68,71-72,75-76; Mk 8:11-13
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi.
Sina oled hea ja teed head; õpeta mulle oma määrusi!
Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi.
Seadus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat.
Ma tean, Issand, et su seadused on õiged ja et sa ustavuses mind oled vaevanud.
Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda nagu sa oled ütelnud oma sulasele!
Markuse 8 Ja variserid tulid välja ja hakkasid kiusates teda küsitlema, nõudes temalt tunnustähte taevast.
Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimus ja ütles: „Miks see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti, ma ütlen teile, sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte!”
Ja jättes nad sinnapaika, astus Jeesus taas paati ning siirdus vastaskaldale.
Jaakobuse 1 Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervitusi kaheteistkümnele hajali asuvale suguharule.
Pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse,
kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks.
Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka.
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse.
Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.
Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt,
ta on hingelt kaksipidine mees, ebakindel kõigil oma teedel.
Madal vend kiidelgu oma kõrgusest,
rikas aga oma madalusest, sest ta kaob nagu rohu õieke.
Sest päike tõuseb lõõsaga ja kuivatab ära rohu, selle õieke variseb maha ja ta palge kaunidus kaob. Nõnda närtsib ka rikas oma ettevõtmistes.