Piibel.NET
Otsing Gl 6:11-18; Lk 18:18-27
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 18 Ja keegi ülem küsis Jeesuselt: „Hea Õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu?”
Jeesus ütles talle: „Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks - Jumal.
Käske sa tead: ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema!”
Aga tema ütles: „Seda kõike olen ma pidanud noorest põlvest saadik.”
Seda kuuldes ütles Jeesus talle: „Üks asi on sul veel vajaka: müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas, ning tule, järgne mulle!”
Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas.
Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus: „Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki!
Sest hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki.”
Kuulajad küsisid: „Kes siis võib saada päästetud?”
Ent tema ütles: „Inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik.”
Galaatia 6 Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega!
Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks.
Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda.
Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale.
Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu.
Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile!
Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes.
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen.