Piibel.NET
Otsing Gl 1:1-10, 20-2:5; Mk 5:1-20
(40 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 5 Ja nad tulid järve vastaskaldale gerasalaste maale.
Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene,
kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada,
sest meest oli küll korduvalt pandud jalaraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad, ning keegi ei suutnud teda taltsutada.
Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel, karjus ja tagus end kividega.
Ja nähes kaugelt Jeesust, jooksis ta ja kummardas tema ette maha
ja kisendas valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind!”
Sest Jeesus ütles talle: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!”
Ja Jeesus küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta ütles talle:
„Leegion on mu nimi, sest meid on palju.” Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt.
Aga seal oli mäe peal suur seakari söömas.
Ja nad palusid teda: „Saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse!”
Ja Jeesus andis neile loa. Ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja kari sööstis järsakult järve - neid oli ligi kaks tuhat - ning uppus järves.
Ja seakarjused põgenesid ning teatasid sellest linnas ja maal. Ja inimesed tulid vaatama, mis oli juhtunud.
Ja nad astusid Jeesuse juurde ja nägid kurjast vaimust vaevatut, kelles oli olnud Leegion, istuvat rõivastatult ja selge aruga, ja nad lõid kartma.
Ja pealtnägijad jutustasid neile, mis oli juhtunud kurjast vaimust vaevatuga, ja samuti sigadest.
Ja nad hakkasid Jeesust paluma, et ta läheks ära nende paikkonnast.
Ja kui Jeesus oli paati astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga.
Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle: „Mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud!”
Ja mees läks ja hakkas Kümnelinnamaal + Vt Mt 4:25 seletust.  kuulutama, mida kõike Jeesus talle oli teinud, ja kõik panid seda imeks.
Galaatia 1 Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist,
ning kõik vennad, kes on minu juures - Galaatia kogudustele:
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt,
kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda,
kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.