Piibel.NET
Otsing Ef 5:33-6:9; Lk 11:14-23
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 11 Ja kord ajas ta välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks.
Aga mõned nende seast ütlesid: „Ta kihutab kurje vaime välja kurjade vaimude ülema Peltsebuli abil.”
Teised aga nõudsid kiusates tema käest tunnustähte taevast.
Jeesus aga, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja koda langeb koja peale.
Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Te ju ütlete, et mina ajavat kurje vaime välja Peltsebuli abil.
Aga kui mina ajan kurje vaime välja Peltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurje vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus.
Aga kui temast tugevam tuleb ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis, ja jagab laiali temalt saadud saagi.
Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab.
Efesose 5 Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu iseennast, aga naine kartku meest!
Efesose 6 Lapsed, olge kuulekad oma vanemaile Issandas, sest see on õige!
„Austa oma isa ja ema,” see on esimene käsusõna tõotusega,
„et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal!”
Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!
Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele kartuse ja värinaga siiras südames,
mitte silmapetteks otsekui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist,
teenides heal meelel otsekui Issandat ja mitte nagu inimesi,
teades, et igaüks, kui ta on teinud midagi head, saab selle eest tasu Issanda käest, olgu ta ori või vaba.
Ja teie, isandad, tehke sedasama neile ning jätke maha ähvardamine, teades, et nii neil kui teil on Isand taevas ning tema juures ei ole mingit erapoolikust.