Piibel.NET
Otsing Brk 5:1-9; Ps 126:1bc-2ab,2cd-3,4-5,6; Fl 1:4-6,8-11; Lk 3:1-6
(28 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 126 Palveteekonna laul. Kui Issand tõi tagasi Siioni vangid, siis olime nagu unenägijad.
Siis oli meie suu täis naeru ja meie keel täis hõiskamist, siis öeldi paganarahvaste seas: „Issand on neile suuri asju teinud!”
Issand on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad.
Issand, too tagasi meie vangid, nagu veeojad Lõunamaal!
Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega.
Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke.
Luuka 3 Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst,
kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakariase poja Johannese kätte kõrbes.
Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks,
nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!
Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks,
siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”
Filipi 1 alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet.
Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni
ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.
Sest Jumal on mu tunnistaja, kuidas ma teid kõiki igatsen Kristuse Jeesuse südamlikkusega.
Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises
olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani,
täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.
Baaruk 5 Heida ära, Jeruusalemm, oma leina ja alanduse rüü ja riietu igaveseks Jumala auhiilguse toredusega!
Pane selga Jumala õigusekuub, aseta Igavese auhiilgus krooniks pähe!
Sest Jumal näitab sinu sära kõigile, kes taeva all on.
Sest sina saad igaveseks Jumala nime: „Õiguse rahu” ja „Jumalakartlikkuse kirkus”.
Tõuse, Jeruusalemm, ja astu kõrgendikule, tõsta silmad päikesetõusu poole ja vaata oma lapsi, kes Püha käsul on tulnud kokku päikeseloojaku ja päikesetõusu poolt, tundes rõõmu, et Jumal on neid meeles pidanud!
Sest jalgsi läksid nad sinu juurest vaenlaste aetuina, aga Jumal toob nad tagasi sinu juurde austusega kantuina nagu kuninga aujärjel.