Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
2Issanda otsus Iisraeli naabrite kohtaNõnda ütleb Issand:
 Moabi kolme üleastumise pärast,
 koguni nelja pärast,
 ei võta ma oma otsust tagasi,
 sest nad on põletanud lubjaks
 Edomi kuninga luud. 

Seepärast läkitan ma Moabisse tule
 ja see põletab Kerijoti paleed.
 Moab sureb sõjakäras
 võitlushüüete ja pasunahääle saatel. 

Ma hävitan tema keskelt kohtumõistja
 ja tapan koos temaga kõik ta vürstid,
 ütleb Issand.
 
 
 
 

Jumala otsus Juuda ja Iisraeli kohtaNõnda ütleb Issand:
 Juuda kolme üleastumise pärast,
 koguni nelja pärast,
 ei võta ma oma otsust tagasi,
 sest nad on hüljanud Issanda Seaduse
 ega ole pidanud tema määrusi;
 neid on eksitanud nende valejumalad,
 kelle järel on käinud nende vanemad. 

Seepärast läkitan ma Juudasse tule
 ja see põletab Jeruusalemma paleed. 

Nõnda ütleb Issand:
 Iisraeli kolme üleastumise pärast,
 koguni nelja pärast,
 ei võta ma oma otsust tagasi,
 sest nad müüvad raha eest õige
 ja sandaalipaari eest vaese, 

nad ihaldavad mullapõrmu
 viletsate pea peale
 ja väänavad väetite õigust;
 poeg ja isa lähevad sama tüdruku juurde
 teotama mu püha nime. 

Nad heidavad panditud riiete peale
 iga altari kõrval
 ja joovad oma jumalate kojas
 nende veini, keda nad ise on süüdi mõistnud. 

Ja ometi hävitasin mina
 nende eest emorlased,
 kes olid pikakasvulised nagu seedrid
 ja tugevad nagu tammed;
 ma hävitasin neil vilja ülevalt
 ja juured alt. 

Mina tõin teid ära Egiptusemaalt
 ja saatsin teid kõrbes nelikümmend aastat,
 et saite pärida emorlaste maa. 

Mina tõstsin teie poegade hulgast prohveteid
 ja teie noorte meeste hulgast nasiire + Nasiir oli Jumala teenimisele pühendunud inimene, kes pidi hoiduma muu hulgas ka veinist, vt 4Ms 6; Km 13:5-7.  .
 Või ei ole see nõnda, Iisraeli lapsed?
 ütleb Issand. 

Aga teie jootsite nasiiridele veini
 ja keelasite prohveteid, öeldes:
 „Ärge ennustage!” 

Vaata, ma lasen maapinna teie all vankuda,
 otsekui vanguks viljavihkudega täidetud vanker. 

Siis on nobedal põgenemine võimatu,
 tugeval ei ole kasu tema jõust
 ega saa kangelane päästa oma hinge. 

Ja ammukütt ei pea vastu,
 kärmet ei aita tema jalad
 ega päästa ratsanik oma elu. 

Isegi südikaim kangelaste seast
 peab sel päeval alasti põgenema,
 ütleb Issand.