Piibel.NET
Aamos
 
Eestikeelne Piibel 1997
7Kolm nägemust hävingust Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, ta oli valmistamas
 rohutirtse, kui ädal oli hakanud kasvama; ja vaata, see oli ädal
 pärast niitmist kuningale.

Ja kui rohutirtsud olid maa rohu ära söönud, siis ütlesin mina:
 „Issand Jumal, anna ometi andeks! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii
 väikeseks?”

Issand kahetses seda. „See ei sünni!” ütles Issand.
Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand Jumal kutsus
 karistuseks tule ja see hävitas suure sügavuse veed ning hakkas
 hävitama põllumaad.

Siis ütlesin mina: „Issand Jumal, lõpeta ometi! Kuidas küll Jaakob
 püsib, kui ta jääb nii väikeseks?”

Issand kahetses seda. „Seegi ei sünni!” ütles Issand Jumal.
Ta andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand seisis looditud
 müüril ja tal oli käes tinalood.

Ja Issand küsis minult: „Mida sa näed, Aamos?” Ja ma vastasin:
 „Loodi.” Siis ütles Issand: „Vaata, ma panen loodi oma Iisraeli rahva
 keskele. Ma ei lähe enam temast mööda,

vaid Iisaki ohvrikünkad hävitatakse ja Iisraeli pühamud
 rüüstatakse, ja ma tõusen mõõgaga Jerobeami soo vastu.”

Aamos ja Amasja Amasja, Peeteli preester, läkitas siis Iisraeli
 kuningale Jerobeamile ütlema: „Aamos peab salanõu sinu vastu Iisraeli soo
 keskel. Maa ei suuda taluda kõiki tema sõnu.

Sest Aamos on öelnud nõnda: Jerobeam sureb mõõga läbi ja
 Iisrael viiakse vangi, ära omaenese maalt.”

Ja Amasja ütles Aamosele: „Sina, nägija, mine, põgene
 Juudamaale, söö seal leiba ja ennusta seal!

Aga Peetelis ei tohi sa enam ennustada, sest see on kuninga
 pühamu ja kuningriigi tempel.”

Siis Aamos vastas ja ütles Amasjale: „Mina ei ole prohvet ega
 prohvetijünger, vaid olen karjane ja metsviigipuude vääristaja.

Aga Issand võttis mind karja järelt ja ütles mulle:
 Mine, ennusta mu rahvale Iisraelile!

Ja kuule siis nüüd Issanda sõna: Sina ütled: Ära ennusta
 Iisraelile ja ära pilla sõnu Iisaki soole!

Sellepärast ütleb Issand nõnda: Su naine saab linnas hooraks,
 su pojad ja su tütred langevad mõõga läbi, su maa jaotatakse nööriga,
 sa ise sured roojasel maal ja Iisrael peab minema vangi, ära omaenese
 maalt.”