Piibel.NET
Otsing 4Ms 10:11-36
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 10 Teisel aastal, teise kuu kahekümnendal päeval tõusis pilv tunnistuselamu pealt
ja Iisraeli lapsed läksid teele Siinai kõrbest rännakukorras; ja pilv peatus Paarani kõrbes.
Kui nad esimest korda teele läksid Moosese kaudu antud Issanda käsul,
siis läks esimesena teele Juuda järglaste leeri lipkond väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Nahson, Amminadabi poeg.
Issaskari järglaste suguharu väeülem oli Netaneel, Suuari poeg.
Sebuloni järglaste suguharu väeülem oli Eliab, Heeloni poeg.
Kui elamu oli maha võetud, siis läksid teele Geersoni järglased ja Merari järglased, elamu kandjad.
Siis läks teele Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisuur, Sedeuuri poeg.
Siimeoni järglaste suguharu väeülem oli Selumiel, Suurisaddai poeg.
Gaadi järglaste suguharu väeülem oli Eljasaf, Deueli poeg.
Siis läksid teele kehatlased, pühade asjade kandjad; elamu tuli püstitada enne nende saabumist.
Siis läks teele Efraimi järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa; selle väe ülem oli Elisama, Ammihudi poeg.
Manasse järglaste suguharu väeülem oli Gamliel, Pedasuuri poeg.
Benjamini järglaste suguharu väeülem oli Abidan, Gideoni poeg.
Daani järglaste leeri lipkond oma väehulkade kaupa läks teele kõigi leeride järelväena; selle väe ülem oli Ahieser, Ammisaddai poeg.
Aaseri järglaste suguharu väeülem oli Pagiel, Okrani poeg.
Naftali järglaste suguharu väeülem oli Ahira, Eenani poeg.
Niisugune oli Iisraeli laste teeleminekukord nende väehulkade kaupa; nõnda nad läksid teele.
Ja Mooses ütles Hoobabile, Moosese äia, midjanlase Reueli pojale: „Me oleme teel sinna paika, mille kohta Issand on öelnud: Ma annan selle teile. Tule meiega ja me teeme sulle head, sest Issand on tõotanud Iisraelile head!”
Aga too vastas temale: „Ma ei tule, sest ma lähen oma maale ja oma sugulaste juurde.”
Siis ütles Mooses: „Ära jäta meid maha, sest sina ju tead, kuhu me saame kõrbes leeri üles lüüa! Jää meile silmaks!
Kui sa tuled koos meiega ja tuleb see hea, mida Issand lubab meile saata, siis teeme ka meie sulle head.” + Hoobabi järeltulijaid kutsutakse Tõotatud maa elanikeks (Km 1:16 ja 4:11). Siit järeldatakse, et Hoobab läks koos iisraellastega.  
Siis nad läksid teele Issanda mäe juurest, kolm päevateekonda, ja Issanda seaduselaegas käis kolm päevateekonda nende ees, otsides neile puhkepaika.
Ja nende leerist teeleminekul oli Issanda pilv päeval nende kohal.
Kui laegas läks teele, ütles Mooses: „Tõuse, Issand, et su vaenlased hajuksid ja su vihamehed põgeneksid su palge eest!”