Piibel.NET
Otsing 3Ms 25:1,8-17; Ps 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
(28 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
3. Moosese 25 Ja Issand rääkis Moosesega Siinai mäel, öeldes:
Loe enesele seitse aastanädalat, seitse korda seitse aastat: nõnda saab sulle seitsme aastanädala aega nelikümmend üheksa aastat.
Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal!
Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde.
Viiekümnes aasta olgu teile juubeliaastaks: ärge külvake, ärge lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju!
Sest juubeliaasta olgu teile püha: sööge põllult, mida see ise kannab!
Niisugusel juubeliaastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale!
Ja kui te maaomandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake!
Osta oma ligimeselt, arvestades aastaid pärast juubeliaastat; tema müügu sulle, arvestades saagiaastaid:
seevõrra kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda, ja seevõrra kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda, sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt.
Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Issand, teie Jumal!
Psalm 67 Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, sela,
et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet!
Rõõmutsegu rahvad ja hõisaku rahvahõimud, sest sina mõistad rahvale kohut õigluses ja juhatad rahvahõime maa peal! Sela.
Maa on andnud oma vilja; Jumal, meie Jumal, õnnistagu meid!
Jumal õnnistagu meid ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!
Matteuse 14 Tol ajal sai nelivürst Heroodes + Nelivürst Heroodes Antipas.   kuulda, mida Jeesusest räägiti.
Ja ta ütles oma meestele: „See on Ristija Johannes! Tema on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu.”
Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast,
sest Johannes oli talle öelnud: „Sa ei tohi teda pidada!”
Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks.
Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele,
nõnda et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib.
Tema aga lausus oma ema õhutusel: „Anna mulle vaagnal Ristija Johannese pea!”
Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda.