Piibel.NET
Otsing 3Ms 10,3;Rm 5,1;Lk 13,10–17; Ju 12,15–13,10(12,16–13,11)
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
3. Moosese 10 Ja Mooses ütles Aaronile: „See ongi, millest Issand on rääkinud, öeldes: Oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au.” Aga Aaron vaikis.
Luuka 13 Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval.
Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada.
Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!”
Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat.
Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale: „Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval!”
Aga Issand vastas talle: „Te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa ka hingamispäeval oma härja või eesli sõime küljest lahti ja vii jooma?
Kas siis teda, kes on Aabrahami tütar, keda saatan, ennäe, juba kaheksateist aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval?”
Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased, ent kogu rahvahulk rõõmustas kõigi auliste tegude üle, mis sündisid Jeesuse läbi.
Rooma 5 Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
Juudit 12 Siis ta tõusis ning ehtis ennast riiete ja kõigi naisteehetega. Tema ees läks ta teenija ja laotas Olovernese ees Juuditi jaoks maha lambanahad, mis ta Bagoaselt oli saanud igapäevaseks tarvitamiseks, et nende peal lamades leiba võtta.
Juudit tuli sisse ja heitis maha. Siis Olovernes kaotas temale oma südame, ta hing erutus ja tal oli väga suur himu temaga magada. Sest alates päevast, mil ta teda nägi, ootas ta sobivat aega, et teda võrgutada.
Ja Olovernes ütles talle: „Joo nüüd ja ole rõõmus koos meiega!”
Juudit vastas: „Küllap ma joon, isand, sest täna on mind austatud rohkem kui kunagi varem, arvates minu sündimispäevast.”
Ta võttis, sõi ja jõi tema ees seda, mis tema teenija oli valmistanud.
Ja Olovernes rõõmustas tema pärast ning jõi väga palju veini, nii palju nagu ta iialgi ei olnud joonud ühel ja samal päeval oma sündimisest saadik.
Juudit 13 Aga kui õhtu oli jõudnud, ruttasid tema teenrid minema. Ja Bagoas sulges telgi väljastpoolt ning ajas juuresolijad välja oma isanda palge eest. Need läksid oma magamisasemeile, sest nad kõik olid väsinud, kuna joomine oli kestnud kaua.
Ainult Juudit jäeti telki koos Olovernesega, kes oli langenud oma asemele, sest vein oli teinud ta joobnuks.
Ja Juudit oli käskinud oma teenijat, et see viibiks tema magamiskambri ees ja nagu iga päev ootaks tema väljatulekut. Ta oli nimelt ütelnud, et ta läheb oma palvusele. Sedasama oli ta rääkinud ka Bagoasele.
Kui kõik olid Olovernese juurest ära läinud ja magamiskambrisse ei olnud jäänud kedagi, ei väikest ega suurt, siis astus Juudit tema aseme juurde ja ütles oma südames: „Issand, kõigeväeline Jumal, vaata sel tunnil minu kätetöö peale Jeruusalemma ülendamiseks!
Sest nüüd on aeg aidata sinu omandrahvast ja teoks teha minu ettevõte vaenlaste hukkamiseks, kes meie vastu on tõusnud!”
Ja ta läks voodisamba juurde, mis oli Olovernese pea kohal, võttis sealt tema mõõga
ja astudes voodi ette, haaras kinni tema juustest ning ütles: „Tee mind tugevaks sel päeval, Issand, Iisraeli Jumal!”
Siis ta lõi kõigest jõust kaks korda tema kaela ja raius maha tema pea.
Tema keha veeretas ta voodist välja, rebides ka kattevõrgu sammaste küljest. Ja kohe pärast seda ta läks ning andis Olovernese pea oma teenijale,