Piibel.NET
Otsing 2Tm 4:9-22
(14 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Timoteose 4 Tõtta peatselt tulema mu juurde,
sest praegust ajastut armastama hakates on Deemas mu maha jätnud ja läinud Tessaloonikasse, Kreeskens Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse.
Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning too ta enesega, sest ta on väga vajalik mulle abiliseks.
Tühhikose ma läkitasin Efesosse.
Kui sa tuled, too kaasa mantel, mille ma jätsin Karpose juurde Troasesse, ja raamatud, eriti aga pärgamendid.
Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju kurja. Issand tasugu talle tema tegude järgi!
Ole sinagi tema suhtes valvas, sest ta on ägedasti meie sõnadele vastu.
Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks!
Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid; nii ma olen välja kistud lõvi suust.
Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret!
Erastos jäi Korintosesse, Trofimose pidin aga jätma haigena Mileetosesse.
Tõtta siia enne talve! Eubulos ja Pudens ja Linos ja Klaudia ning kõik vennad tervitavad sind!
Issand olgu sinu vaimuga! Arm olgu teiega!