Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
35Käsk hingamispäeva pühitsemiseks Ja Mooses kogus kokku kogu Iisraeli laste koguduse ning ütles
 neile: „Need on sõnad, mille järgi Issand on teid käskinud teha:

Kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev olgu teile püha,
 täielik Issanda hingamispäev; kes siis iganes tööd teeb, seda
 karistatagu surmaga!

Ärge süüdake tuld hingamispäeval, kus te iganes elate!”
Tõstelõiv Issandale Ja Mooses rääkis kogu Iisraeli laste kogudusega, öeldes: „Issand
 on käskinud ja öelnud nõnda:

Võtke sellest, mis teil on, Issandale tõstelõivu; igaüks, kes
 heast südamest tahab anda, toogu Issandale tõstelõivuks kulda,
 hõbedat ja vaske,

sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast
 lõime, kitsekarvu,

punaseid jääranahku, merilehmanahku, akaatsiapuud,
valgustusõli, palsamit võideõliks, healõhnalisi suitsutusrohte,
karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks.
Kogudusetelgi sisustamine Ja igaüks, kes teist on osav, tulgu ja tehku kõik, mida Issand
 on käskinud:

elamu, selle telk ja kate, haagid ja lauad, põiklatid, sambad ja
 jalad,

laegas ja selle kandekangid, lepituskaas ja kattev eesriie,
laud, selle kandekangid ja kõik selle riistad, ohvrileivad,
lambijalg valgustuseks ja selle riistad, lambid ja valgustusõli,
suitsutusaltar ja selle kandekangid, võideõli, healõhnalised
 suitsutusrohud, ukse kate elamu uksele,

põletusohvri altar ja vaskvõrk, mis kuulub selle juurde, selle
 kandekangid ja kõik riistad, pesemisnõu ja selle jalg,

õue eesriided, sambad ja jalad, õuevärava kate,
elamu vaiad, õue vaiad ja nende nöörid,
ametiriided pühamu teenistuseks, preester Aaroni pühad riided ja
 tema poegade preestriameti riided.”

Issandale tuuakse tõstelõivu Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks ära Moosese juurest.
Siis nad tulid tagasi, igaüks, keda süda sundis, ja igaüks, kes
 hea meelega tahtis anda, tõi Issandale tõstelõivu kogudusetelgi
 ehitamiseks, kõige selle teenistuse ja pühade riiete jaoks.

Nad tulid, niihästi mehed kui naised, igaüks, kes heast südamest
 tahtis anda, ja tõid sõlgi, kõrvarõngaid, sõrmuseid ja keesid,
 igasugu kuldriistu, kõik, kes tõid Issandale kõigutusohvriks kulda.

Ja kõik, kellel leidus sinist, purpurpunast ja helepunast
 lõnga ning linast lõime, kitsekarvu, punaseid jääranahku ja
 merilehmanahku, tõid neid.

Igaüks, kes sai tõstelõivuks annetada hõbedat või vaske, tõi
 Issandale tõstelõivu; ja igaüks, kellel leidus akaatsiapuud, tõi seda
 kõigi tööde tarviduseks.

Ja kõik osavad naised ketrasid käsitsi ning tõid kedratud
 sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime.

Ja kõik naised, keda süda selleks sundis ja kes oskasid,
 ketrasid kitsekarvu.

Aga ülemad tõid karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja
 rinnakilbi jaoks,

palsamit, õli valgustuseks ning võideõliks ja healõhnaliseks
 suitsutusrohuks.

Kõik Iisraeli lapsed, mehed ja naised, keda süda sundis tooma
 kõige valmistamiseks, mida Issand oli Moosese läbi käskinud teha,
 tõid Issandale vabatahtliku ohvri.

Betsaleel ja Oholiab saavad Issandalt ülesande Ja Mooses ütles Iisraeli lastele: „Vaadake, Issand on nimepidi
 kutsunud Betsaleeli, Huuri poja Uuri poja Juuda suguharust,

ja on teda täitnud Jumala Vaimuga, tarkuse, mõistuse ja
 teadmistega ning igasugu tööoskusega,

et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest,
uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes
 igasugu kunstipärast tööd.

Ta on temale ja Oholiabile, Ahisamaki pojale Daani
 suguharust, andnud oskuse teisi õpetada.

Ta on neid täitnud oskusega teha igasugu tööd, olgu sepa- või
 kuduja- või kangakirjajatöö sinisest, purpurpunasest ja
 helepunasest lõngast ning linasest lõimest, või olgu kangrutöö, teha
 kõiki töid ja olla leidlik kunstipärastes töödes.