Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
37Seaduselaeka valmistamine Ja Betsaleel tegi akaatsiapuust laeka, kaks ja pool küünart pika,
 poolteist küünart laia ja poolteist küünart kõrge.

Ta kardas selle puhta kullaga seest- ja väljastpoolt ja tegi
 sellele kuldpärja ümber.

Ta valas sellele neli kuldrõngast nelja jala jaoks: kaks rõngast
 ühte külge ja kaks rõngast teise külge.

Ta tegi akaatsiapuust kandekangid ja kardas need kullaga.
Ta pistis kangid rõngastesse laeka külgedel, laeka kandmiseks.
Ta tegi puhtast kullast lepituskaane, kaks ja pool küünart pika
 ja poolteist küünart laia.

Ta tegi kullast kaks keerubit; ta tegi need sepisena lepituskaane
 kumbagi otsa,

ühe keerubi ühte ja teise keerubi teise otsa; ta tegi kummaski
 otsas olevad keerubid lepituskaanega ühest tükist.

Keerubid sirutasid oma tiivad ülespoole, kattes oma tiibadega
 lepituskaant, ja nende palged olid vastamisi; keerubite palged olid
 lepituskaane poole.

Teenistusriistade laua valmistamine Ja ta tegi akaatsiapuust laua, kaks küünart pika, küünar laia ja
 poolteist küünart kõrge.

Ta kardas selle puhta kullaga ja tegi sellele kuldpärja ümber.
Ta tegi sellele kämblalaiuse põõna ümber ja tegi ümber põõna kuldpärja.
Ta valas sellele neli kuldrõngast ja kinnitas rõngad nelja
 nurga külge selle nelja jala juures.

Rõngad olid otse põõna kõrval kangide asemeiks laua kandmisel.
Ta tegi akaatsiapuust kangid laua kandmiseks ja kardas need kullaga.
Ja ta tegi puhtast kullast riistad, mis olid laua peal: vaagnad
 ja kausid, peekrid ja kannud joogiohvri toomiseks.

Lambijala valmistamine Ja ta tegi puhtast kullast lambijala; ta tegi selle lambijala
 koos aluse ja harudega sepisetööna; selle karikakesed, nupud ja
 õiekesed olid sellega ühest tükist.

Selle küljest lähtus kuus haru: ühest küljest kolm lambijala
 haru ja teisest küljest kolm lambijala haru.

Ühel harul oli kolm mandliõiekujulist karikakest nupu ja
 õiekesega, samuti oli teisel harul kolm mandliõiekujulist karikakest
 nupu ja õiekesega; nõnda oli neil kuuel harul, mis lambijalast lähtusid.

Aga lambijalal enesel oli neli mandliõiekujulist karikakest
 nupu ja õiekesega:

iga harupaari all oli üks nupp neil kuuel harul, mis
 lambijalast väljusid.

Nupud ja harud olid sellega ühest tükist, tervikliku
 sepisetööna puhtast kullast.

Ja ta tegi sellele seitse lampi ning puhtast kullast
 tahikäärid ja tahikarbid.

Ta tegi selle koos kõigi selle riistadega ühest talendist
 puhtast kullast.

Suitsutusaltari valmistamine Ja ta tegi akaatsiapuust suitsutusaltari, küünar pika ja küünar
 laia, neljanurgelise ja kaks küünart kõrge; sarved olid sellega ühest
 tükist.

Ta kardas selle puhta kullaga, selle pealise, küljed
 ümberringi ja sarved; ja ta tegi sellele kuldääre ümber.

Ta tegi sellele kaks kuldrõngast selle ääre alla, kahele poole,
 kumbagi külge asemeiks kangidele, millega seda kanti.

Ta tegi kangid akaatsiapuust ja kardas need kullaga.
Ja ta valmistas püha võideõli ja puhast, healõhnalist
 suitsutusrohtu rohusegajate viisil.