Piibel.NET
Otsing 2Aj 14,10;Hb 10,23;1Kr 3,16–23; 2Kr 8,16–24
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Ajaraamat 14 Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles: „Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu! Issand! Sina oled meie Jumal, ära luba, et inimene oleks sinust üle!”
1. Korintose 3 Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?
Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.
Ärgu ükski petku ennast! Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks!
Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud: „Tema tabab targad nende riugastelt.”
Ja taas: „Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised.”
Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik:
olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev - kõik on teie päralt,
teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.
2. Korintose 8 Aga tänu olgu Jumalale, kes andis Tiituse südamesse niisuguse hoole teie heaks,
et ta võttis kuulda manitsust, aga olles veel hoolsam, on tulnud teie juurde vabatahtlikult.
Temaga koos me saatsime selle venna, keda on evangeeliumi kuulutamises kiidetud kõigis kogudustes,
ja vähe sellest, ta on käte pealepanemisega ka valitud koguduste poolt meie reisikaaslaseks kohale viima seda andi, mida me kogume Issanda ülistuseks ja iseendi kinnitamiseks.
Me püüame teha nii, et keegi meid ei saaks laimata selle rohke anni pärast, mida me kogume.
Me ei püüa ju ainult seda, et kõik oleks hea Issanda silmis, vaid ka inimeste silmis.
Me saatsime aga koos nendega veel oma venna, keda me mitmes asjas sageli oleme leidnud hoolsa olevat, kes aga nüüd on veel palju hoolsam suure usalduse pärast, mis tal on teie suhtes.
Olgu tegemist Tiitusega, kes on minu kaasosaline ja abiline teie juures, olgu meie vendadega, kes on koguduste saadikud, - nad on Kristuse kirkus!
Näidake siis nendele oma armastust ja õigustage meie kiitlemist teie üle, et seda võiksid näha kõik kogudused!
Heebrealaste 10 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.