Piibel.NET
Otsing 1Sm 7,8;Jk 5,16;Jh 18,28–32; Tb 13,9–18 (9–22) Ii 42,7–9
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 7 Ja Iisraeli lapsed ütlesid Saamuelile: „Ära lakka kisendamast meie pärast Issanda, meie Jumala poole, et ta meid päästaks vilistite käest!”
Iiob 42 Ja pärast seda kui Issand oli rääkinud need sõnad Iiobile, ütles Issand teemanlasele Eliifasele: „Mu viha on süttinud põlema sinu vastu ja su mõlema sõbra vastu, sest teie ei ole rääkinud minu kohta tõtt nagu mu sulane Iiob!
Võtke siis nüüd seitse härjavärssi ja seitse jäära ning minge mu sulase Iiobi juurde ja ohverdage eneste eest põletusohver, ja mu sulane Iiob palvetagu teie eest; sest ma kuulen ainult tema palvet, et mitte talitada teiega häbistavalt, kuigi te ei ole rääkinud minu kohta tõtt nagu mu sulane Iiob!”
Siis läksid teemanlane Eliifas, suhiit Bildad ja naamalane Soofar ja tegid, nagu Issand neile oli öelnud; ja Issand kuulis Iiobi palvet.
Johannese 18 Nad viisid nüüd Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta. Aga oli varahommik. Ja nad ise ei läinud kohtukotta sisse, et nad ei rüvetaks end, vaid võiksid süüa paasat.
Pilaatus tuli siis ise nende juurde välja ja lausus: „Mis kaebus teil on selle inimese peale?”
Nad kostsid talle: „Kui see siin ei oleks kurjategija, ei me siis oleks teda sinu kätte loovutanud!”
Pilaatus ütles nüüd neile: „Võtke teie ta ning mõistke ise tema üle kohut oma Seaduse järgi!” Juudid ütlesid talle: „Meil ei ole meelevalda kedagi tappa”,
et läheks täide Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta vihjas, missugust surma tal tuleb surra.
Jaakobuse 5 Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.
Toobit 13 Oma Jumalat ma ülistan, minu hing ülistab taeva Kuningat ja rõõmustab tema suursugususest!
Jeruusalemmas tänagu teda kõik ja ütelgu: „Jeruusalemm, pühamu linn, tema küll karistab sind sinu laste tegude pärast, aga ta halastab jälle õigete inimeste laste peale.
Täna Issandat kaunilt ja kiida igavest Kuningat, et taas ehitatakse rõõmuga tema eluase sinu sees,
et ta sinus rõõmustaks vange ja armastaks õnnetuid igavesti põlvest põlve!
Paljud rahvad tulevad kaugelt Issanda Jumala nime juurde, annid käes, annid taeva Kuningale. Põlv põlve järel toob sulle rõõmustust.
Neetud olgu kõik, kes sind vihkavad, õnnistatud kõik, kes sind armastavad igavesti!
Hõiska ja rõõmusta õigete inimeste laste pärast, sest nemad kogutakse, ja nad ülistavad õigete Issandat! Õndsad on, kes sind armastavad, nad saavad rõõmsaks sinu rahu pärast.
Õndsad on, kes olid kurvad kõigi sinu karistuste pärast, sest nad tunnevad sinust rõõmu, kui näevad kogu sinu auhiilgust, ja nad on igavesti rõõmsad. Kiida, mu hing, Jumalat, suurt Kuningat!
Sest Jeruusalemm ehitatakse safiirist ja smaragdist, sinu müürid on kalliskividest, tornid ja kaitsevallid on puhtast kullast. Ja Jeruusalemma tänavad sillutatakse berülli, rubiini ja Oofiri kiviga.
Kõik tema kurud kuulutavad: „Halleluuja!” ja ülistavad, üteldes: „Kiidetud olgu Jumal, kes sind on ülendanud, ikka ja igavesti!””