Piibel.NET
Otsing 1Pt 5:5b-14; Ps 89:2-3,6-7,16-17; Mk 16:15-20
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 89 Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve.
Sest ma ütlen: Igaveseks sa ehitasid helduse, taevastesse sa rajasid oma ustavuse.
Ja taevad tunnistavad su imetegusid, Issand, ja sinu ustavust pühade koguduses.
Sest kes on pilvedes Issanda taoline? Kes on Issanda sarnane Jumala laste seas?
Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist; nad käivad sinu palge valguses, Issand.
Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev, ja sinu õigluses nad ülendatakse.
Markuse 16 Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!
Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,
tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”
Kui Issand oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele.
Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.]
1. Peetruse 5 Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;
heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!
Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata.
Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.
Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud.
Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Silvanuse, minu arvates ustava venna abil olen ma teile lühidalt kirjutanud, manitsedes ja tunnistades, et see on tõeline Jumala arm, milles te peaksite seisma.
Teid tervitab kogudus Paabelis, valitud nagu teiegi, ja mu poeg Markus.
Tervitage üksteist armastussuudlusega!Rahu teile kõikidele, kes olete Kristuses!