Piibel.NET
Otsing 1Kr 4:17-5:5; Lk 5:27-32
(16 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 5 Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit, nimega Leevi, tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!”
Ja Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele.
Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda.
Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu: „Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega?”
Ja Jeesus vastas neile: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged.
Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele.”
1. Korintose 4 Just seepärast ma saatsin teile Timoteose, kes on mu armas ja ustav laps Issandas, et ta tuletaks teile meelde minu teeradu Kristuses Jeesuses, nõnda nagu ma õpetan kõikjal igas koguduses.
Mõned on saanud suureliseks, nagu ma ei tulekski enam teie juurde.
Aga ma tulen varsti teie juurde, kui Issand tahab, ja siis ma saan selguse mitte suurustlejate sõnade, vaid väe kohta.
Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes.
Mida te tahate: kas ma pean teie juurde tulema vitsaga või armastuse ja malbusega?
1. Korintose 5 Üldse kuuldub teie seas olevat kõlvatust, ja veel niisugust kõlvatust, mida ei ole paganategi hulgas, et keegi elavat oma võõrasemaga.
Ent teie hooplete ega olegi kurvad ja ei kõrvaldagi oma keskelt seda, kes niisugust asja on teinud.
Sest mina, ehkki ihulikult eemal, ent vaimus kohal, olen otsekui teie juures viibides juba teinud otsuse selle kohta, kes nõnda on elanud:
meie Issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on kokku juhitud meie Issanda Jeesuse väega,
see mees tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks, et vaim võiks pääseda Issanda päeval.