Piibel.NET
Otsing 1Kr 11:8-22; Mt 17:10-18
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 17 Ja jüngrid küsisid Jeesuselt: „Miks siis kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelija?”
Aga tema vastas: „Muidugi tuleb Eelija ja seab kõik korda,
aga ma ütlen teile: Eelija on juba tulnud, ent nad ei ole teda ära tundnud, vaid on talle teinud, mida kõike ainult tahtsid. Niisamuti peab ka Inimese Poeg kannatama nende käes.”
Siis mõistsid jüngrid, et ta rääkis neile Ristija Johannesest.
Ja kui nad rahvahulga juurde tulid, astus Jeesuse juurde üks inimene, heitis ta ette põlvili
ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!
Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda terveks teha.”
Aga Jeesus vastas: „Oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua pean ma teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta siia minu juurde!”
Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja ning sellest hetkest sai poiss terveks.
1. Korintose 11 Sest mees ei ole ju naisest, vaid naine mehest,
ega ole ka mees loodud naise pärast, vaid naine mehe pärast.
Seepärast on naine kohustatud kandma meelevalla tunnust pea peal inglite pärast.
Ometi ei ole Issanda ees mees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi,
sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on Jumalast.
Otsustage ise: kas naisel on kohane paluda Jumalat paljapäi?
Eks loodus ise õpeta teile, et mehele ei ole auks kanda pikki juukseid,
aga kui naine kannab pikki juukseid, siis on see temale auks, sest pikad juuksed on talle antud katte eest.
Kui aga keegi kavatseb kiusu ajada, siis ta teadku, et meil ega Jumala kogudustel ei ole seesugust kommet.
Kuid seda käskides ma ei kiida teid, sest teie kokkutulekud ei ole teile kasuks, vaid kahjuks.
Sest esmalt ma kuulen, et kui te tulete kokku kogudusena, esineb teie seas lõhesid, ja osalt ma usun seda.
Teie seas peabki ju olema lahkarvamusi, et tunnustatud teie seast saaksid avalikuks.
Kui te nüüd kokku tulete, siis ei saa pidada Issanda õhtusöömaaega,
sest igaüks võtab sööma asudes ette omaenda toidu, ja mõni jääb nälga, ja mõni on joobnud.
Kas teil siis tõesti ei ole kodasid, kus te võite süüa ja juua? Või te põlastate Jumala kogudust ja häbistate neid, kel midagi ei ole? Mis ma pean teile ütlema? Kas pean teid kiitma? Selle poolest ma teid küll ei kiida.