Piibel.NET
Otsing 1Kr 10:14-33
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Korintose 10 Just seepärast, mu armsad, põgenege ebajumalateenistuse eest!
Ma räägin teile kui arusaajaile, otsustage ise, mida ma räägin:
Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus?
Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.
Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael! Eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses?
Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumalaohver on midagi? Või et ebajumal on midagi?
Ei! Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks.
Te ei või juua Issanda karikast ja kurjade vaimude karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude lauast.
Või tahame Issandat teha kiivaks? Kas oleme temast tugevamad?
Öeldakse: „Kõik on lubatud!” - Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita kogudust.
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast,
sest maa ja tema täius on Issanda päralt!
Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast.
Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast.
Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?
Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?”
Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!
Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele,
nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks.