Piibel.NET
Otsing 1Kr 10:5-12; Mt 16:6-12
(15 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 16 Aga Jeesus ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!”
Ent nemad arutlesid endamisi: „See ongi see, et me ei võtnud leiba kaasa!”
Jeesus aga ütles seda märgates: „Mis te arutlete endamisi, te nõdrausulised, et teil ei ole leiba?!
Kas te ikka veel ei mõista? Kas teil ei ole meeles need viis leiba viiele tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
Ja need seitse leiba neljale tuhandele ja mitu korvitäit te saite?
Kuidas te siis ei mõista, et ma teile ei öelnud leibade kohta: Hoiduge variseride ja saduseride haputaignast!?”
Siis nad mõistsid, et ta ei käskinud hoiduda leiva haputaignast, vaid variseride ja saduseride õpetusest.
1. Korintose 10 Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes.
Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.
Ärge ka saage ebajumalateenijateks, nõnda kui mõned neist, nagu on kirjutatud: „Rahvas istus maha sööma ja jooma ning tõusis üles mängima.”
Ärgem ka langegem kõlvatusse, nõnda kui mõned neist langesid ning ühel päeval hukkus kakskümmend kolm tuhat.
Ärgem ka kiusakem Issandat, nagu mõned neist kiusasid ning hukkusid madude läbi.
Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi.
Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp.
Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!