Piibel.NET
Otsing Õp 7,2;Jk 3,13;Jh 12,1–8; Km 6,33–40
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Kohtumõistjate 6 Kõik midjanlased, amalekid ja hommikumaalased olid kogunenud, üle jõe tulnud ja Jisreeli orgu leeri üles löönud.
Aga Issanda Vaim täitis Gideoni: ta puhus sarve ja abieserlased hüüti temale järgnema;
ja ta läkitas käskjalgu kogu Manassesse ja ka nemad hüüti temale järgnema; ta läkitas käskjalgu Aaserisse, Sebulonisse ja Naftalisse, ja need tulid üles teistele vastu.
Ja Gideon ütles Jumalale: „Kui sa tahad minu käe läbi Iisraeli päästa, nagu sa oled öelnud,
siis vaata, ma panen need niidetud villad rehepõrandale; kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled öelnud.”
Ja nõnda sündis: kui ta järgmisel hommikul vara üles tõusis ja villu vajutas, siis ta pigistas villadest kaste välja, kausitäie vett!
Aga Gideon ütles Jumalale: „Ärgu süttigu su viha põlema minu vastu, et ma veel kord räägin! Luba, ma katsun veel kord villadega! Lase nüüd ainult villad kuivaks jääda, aga kogu maapinnal olgu kaste!”
Ja Jumal tegi sel ööl nõnda: ainult villad jäid kuivaks, aga kogu maapinnal oli kaste.
Õpetussõnad 7 Pea mu käske, et sa jääksid elama, hoia mu õpetust kui oma silmatera!
Johannese 12 Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud.
Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid.
Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi + Nardisalvi valmistati Himaalajas kasvava Nardostachys jatamansi juurtest.  , võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast.
Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles:
„Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha antud vaestele?”
Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas; kukruhoidjana ta poetas kõrvale sissepandut.
Siis ütles Jeesus: „Jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks.
Vaeseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati.”
Jaakobuse 3 Kes teie seas on tark ja arusaaja? Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses.