Piibel.NET
Otsing Õp 3,29;1Ts 2,8;Ii 9,14–23.32–35; Mk 12,35–40
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Iiob 9 Kuidas võiksin siis mina temale vastata, oma sõnu tema jaoks valida?
Kuigi olen õige, ma ei saa vastata, vaid pean anuma oma kohtumõistjat.
Kuigi ma hüüaksin ja tema vastaks mulle, ei usu ma siiski, et ta mu häält kuulda võtab,
tema, kes haarab mu järele tormis ja lisab mulle ilma põhjuseta haavu,
kes ei lase mind hinge tõmmata, vaid täidab mind kibedusega.
Kui on küsimus jõust, vaata, ta on tugevam. Või kui on kohtuasi, kes mind ette kutsub?
Kuigi olen õige, mõistab mind hukka mu oma suu; kuigi olen süütu, peab tema mind süüdlaseks.
Ma olen süütu! Ma ei hooli oma hingest, ma põlgan oma elu!
Ükskõik! Seepärast ma ütlen: „Tema hävitab niihästi õige kui õela.”
Kui uputus äkitselt surmab, siis ta pilkab süütute meeleheidet.
Sest Jumal ei ole inimene nagu mina, et ma temale saaksin vastata, et me üheskoos saaksime kohut käia.
Ei ole meie vahel vahemeest, kes oma käe saaks panna meie mõlema peale.
Võtku ta oma vits ära mu pealt, et hirm tema ees mind ei heidutaks!
Siis ma saaksin rääkida ilma teda kartmata. Sest ma ei ole omast meelest mitte niisugune.
Õpetussõnad 3 Ära kavatse kurja oma ligimese vastu, kui ta elab usaldavalt su juures!
Markuse 12 Ja Jeesus kõneles edasi ning õpetas pühakojas: „Kuidas kirjatundjad ütlevad, et Messias on Taaveti poeg?
Taavet ise ütles Pühas Vaimus: Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla.
Taavet ise nimetab teda Issandaks - kuidas siis tema saab olla ta poeg?”
Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi.Ja ta ütles oma õpetuses: „Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel
ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel,
kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse.”
1. Tessaloonika 2 nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud heameelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks.