Piibel.NET
Esimene Saamueli raamat1. Saamueli
 
Eestikeelne Piibel 1997
29Vilistid ei usalda Taavetit Ja vilistid kogusid kõik oma väehulgad Afekisse, aga Iisrael oli
 leeris Jisreelis oleva allika juures.

Vilistite vürstid liikusid edasi sadade ja tuhandete kaupa, aga
 Taavet ja tema mehed liikusid viimastena koos Aakisega.

Ja vilistite vürstid küsisid: „Mis heebrealased need on?” Aga
 Aakis vastas vilistite vürstidele: „Eks see ole Taavet, Iisraeli
 kuninga Sauli sulane, kes on minu juures olnud juba aastapäevad!
 Mina ei ole leidnud temas midagi halba alates päevast,
 kui ta tuli minu juurde, kuni tänapäevani.”

Ent vilistite vürstid vihastasid tema peale ja
 ütlesid talle: „Lase mees pöördub ümber ja läheb tagasi oma paika,
 kuhu sa tema oled määranud; ta ärgu tulgu koos meiega sõtta, et ta
 sõjas ei saaks meie vastaseks! Sest millega ta saaks ennast teha oma
 isandale meelepäraseks? Muidugi nende meeste peadega, kes siin on.

Kas ta pole mitte see Taavet, kellest nad tantsides vastastikku
 laulsid ja ütlesid:
 „Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet oma kümme tuhat!”?”


  Siis Aakis kutsus Taaveti ja ütles talle: „Nii tõesti kui Issand
 elab, oled sina õige ja see on minu silmis hea, et sa leeris koos
 minuga lähed ja tuled, sest ma ei ole sinus leidnud kurja alates
 päevast, mil sa tulid minu juurde, kuni tänapäevani; aga vürstide
 silmis sa ei kõlba.

Pöördu nüüd tagasi ja mine rahuga, et sa ei teeks kurja vilistite
 silmis!”

Ja Taavet küsis Aakiselt: „Aga mida ma siis olen teinud ja mida
 sa oled leidnud oma sulases alates päevast, mil ma tulin su
 teenistusse, kuni tänapäevani, et ma ei või tulla ja võidelda oma
 isanda kuninga vaenlaste vastu?”

Aga Aakis kostis ning ütles Taavetile: „Ma tean, et sa minu
 silmis oled hea nagu Jumala ingel; kuid vilistite vürstid on öelnud:
 Tema ärgu tulgu koos meiega sõtta!

Ja nüüd tõuse hommikul vara koos oma isanda sulastega, kes
 on tulnud koos sinuga; kui olete hommikul vara tõusnud ja läheb
 valgeks, siis minge ära!”

Ja Taavet tõusis vara, tema ja ta mehed, et hommikul minna teele
 tagasi vilistite maale; vilistid aga läksid üles Jisreeli.